The Five Year Drive to 2015

Een globale inspanning naar duurzame sanitatie

Er resten ons nog slechts vijf jaar (en eigenlijk zelfs maar 4) om de Millenniumdoelstelling voor sanitatie (MDG 7) te bereiken en dus tegen 2015 het aantal mensen dat leeft zonder basistoegang tot sanitaire voorzieningen te halveren. Het gezamenlijke monitoringprogramma van UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie maakte dit jaar bekend dat tussen 2006 en 2008 de voortgang naar meer sanitatie vertraagde. Een uitbreiding van veilige sanitaire voorzieningen is nochtans niet erg duur en technologisch niet moeilijk te realiseren. Dat vandaag nog steeds 2,6 miljard mensen zonder sanitaire voorzieningen leven, is dan ook onaanvaardbaar.

Vijf jaar tijd gaat snel voorbij. Er is daarom nood aan een collectieve en gecoördineerde inspanning om de Millenniumdoelstelling te bereiken. Men moet de nodige politieke moed opbrengen en de gemeenschappen stimuleren tot het nemen van duurzame oplossingen voor sanitatie. Op 21 juni 2011 werd in het hoofdkantoor van de VN in New York  de actie "Duurzame Sanitatie: de vijfjarencampagne naar 2015" (5YD) gelanceerd, bedoeld om sanitatie hoog op de politieke agenda te houden. Tijdens de VN-top over de Millenniumdoelstellingen (september 2010) engageerden de lidstaten zich om hun inspanningen voor de sanitatie-doelstelling te verdubbelen en verleende men steun aan de 5YD-campagne. Het is tijd om tot actie over te gaan.

De 5YD-campagne bouwt voort op het werk dat geleverd werd tijdens het "Internationale Jaar voor Sanitatie" (2008, VN-Water). De toen nog grotendeels genegeerde sanitaire crisis werd terug op de agenda's geplaatst van regeringen en burgers wereldwijd, de donorgemeenschap en de zakenwereld. In 2008 werd bovenal ook een politieke impuls tot verandering gegeven, op zowel het internationale niveau, als op regionale en nationale niveaus. Op 28 juli 2010 werd de toegang tot veilig en zuiver drinkwater en sanitatie als een mensenrecht in een resolutie door de Algemene Vergadering van de VN erkend. Deze verklaring vormde een belangrijke stap in het realiseren van toegang tot water en sanitatie voor iedereen. De  5YD-campagne kadert verder nog binnen het "Internationale Decennium voor Actie - Water for Life 2005-2015" van de VN. De 5YD-campagne zal het pleidooi voor sanitatie verder zetten en nog versterken tijdens de komende vijf cruciale jaren, om zo dichter bij het bereiken van de Millenniumdoelstelling voor sanitatie te komen.
In de 5YD-campagne wordt ook uitdrukkelijk opgeroepen tot het beëindigen van de praktijk van open ontlasting, waarbij mensen genoodzaakt zijn zich te ontlasten in velden, langs rivieren of langs de weg omdat ze geen toegang hebben tot een toilet.

Deze oproep voor verbeterde sanitatie is gebaseerd op onderzoeksresultaten die duidelijk aantonen dat:
... sanitatie cruciaal is voor een goede gezondheid. Allerlei ziektes zoals diarree, cholera, dysenterie, worminfecties, longontsteking en ondervoeding kunnen worden vermeden door verbeterde sanitatie en hygiëne.
... sanitatie waardigheid, gelijkheid en veiligheid in de hand werkt. Voor vrouwen, zieken, ouderen en gehandicapten betekent iets meer privacy en goede sanitaire voorzieningen vaak een stap weg van vernedering, schaamte en maatschappelijke isolatie.
- ... sanitatie ook een goede economische investering is. Het kan niet alleen een directe tewerkstelling voor velen betekenen, maar vermindert ook de kosten voor gezondheidszorg, kan de toegang tot onderwijs vergemakkelijken en is gekoppeld aan duurzame ontwikkeling in het algemeen.
... sanitatie gepaard gaat met een gezond milieu. Menselijke uitwerpselen die onbehandeld in het milieu terechtkomen vormen een zware belasting voor waterlopen en ongebruikte stukken land. Deze verontreiniging zorgt er onder andere voor dat ziektekiemen in het milieu terechtkomen en zo ook de menselijke gezondheid bedreigen. In landen in ontwikkeling wordt ruwweg 90% van het rioolwater gedumpt  zonder behandeling.

"Duurzame sanitatie: the Five Year Drive to 2015"  wordt gecoördineerd door een kerngroep (Thematic Priority Area TPA) binnen de VN-Water die zich focust op de thema's watervoorziening en basistoegang tot sanitatie. De groep legt zich toe op het vergroten van de bewustwording rond deze thema's en op het ondersteunen van een internationale, regionale en nationale dialoog. Deze kerngroep wordt voorgezeten door de Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC) en bevat vertegenwoordigers van onder meer UNICEF en de Adviesraad voor Water en Sanitatie van de VN-Secretaris-Generaal (UNSGAB).
Bron: http://www.sanitationdrive2015.org/index.html

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel