Tweede Internationale Bananenconferentie vraagt opschorting wijziging EU-regime

250 vertegenwoordigers van 14 overheden, supermarkten, multinationale bedrijven, producentenorganisaties, vakbonden, consumentenorganisaties, fairtradebewegingen discussieerden drie dagen in Brussel over mogelijke oplossingen voor de crisis in de bananensector. Het is een zelden geziene gebeurtenis dat die verschillende stakeholders van één economische sector samen rond te tafel zitten.

De aanwezigen verklaarden zich akkoord om samen de Europese Unie op te roepen geen wijzingen aan te brengen aan het huidige bananen-regime “zolang de Europese Commissie geen volledige evaluatie van de economische, sociale en ecologische gevolgen van de verschillende tarieven en aanbodbeheersingmechanismen voor de invoer van bananen in de EU maakt.”


De conferentie roept de negen Latijns-Amerikaanse bananen-exporterende landen (die aan de Wereldhandelsorganisatie een arbitrage vroegen over de door de EU voorgestelde wijzigingen aan haar bananenregime) en aan de exporteurs uit de ACP-landen “om voorrang te geven aan het onderhandelingsproces onderling en met de EU. Die onderhandelingen zouden moeten leiden tot het vinden van een consensus over de hervorming van het bananenregime van de EU. Het vinden van zo’n consensus moet gebeuren met “de deelname van de civiele maatschappij aanwezig op deze conferentie”.

In de verklaring voorgelegd aan de conferentie vraagt men onder andere:

Dat er een multi-stakeholders forum wordt opgericht om de sociale, economische en ecologische problemen van de sector aan te pakken

Dat regeringsbeleid op vlak van handel duurzame productie moet bevorderen. Mogelijke pistes omvatten “ gedifferentieerde tarieven die rekening houden met sociale en ecologische criteria en het gebruiken van de inkomsten uit de bananentarieven voor het oprichten van een internationaal fonds voor duurzame ontwikkeling.”

Het recht om zich te organiseren en te onderhandelen moet volledig gerespecteerd worden door bedrijven en afgedwongen worden door regeringen. Vrijwillige codes en certificeringsystemen kunnen geen vervanging zijn voor arbeidswetgeving en de naleving ervan.

Onderzoek en ontwikkelingsprogramma’s zijn nodig voor de bevordering van de gezondheid en veiligheid en voor het beperken van de ecologische gevolgen.

Regeringen en internationale instellingen moeten programma’s ontwikkelen ter ondersteuning van de kleine producenten onder andere door het bevorderen van stabiele markten, betere markttoegang en bevordering van fairtrade.

Supermarkten moeten in dialoog gaan met elkaar en met alle stakeholders in de sector om te zoeken naar mechanismen die een faire prijs garanderen.

Er moeten campagnes opgezet worden om de consumenten te sensibiliseren zodat zij beter inzien dat prijzen duurzaamheid moeten bevorderen.

Voor meer informatie kan u terecht bij Anke Hintjens, woordvoerster Oxfam-Wereldwinkels 0486/99 35 60

Deel dit artikel