Uitdaging voor het uitrollen van AIDS-behandeling in ontwikkelingslanden

 

Instituut voor Tropische Geneeskunde te AntwerpenPersbericht 2 juli 2004
15de Internationale AIDS conferentie (11-16.7, Bangkok)
"Access for all"
ITG-artikel in Lancet over Human Resources:
De uitdaging voor het "uitrollen" van AIDS-behandeling in ontwikkelingslanden

Van 11 tot 16 juli vindt in Bangkok de 15de Internationale AIDSConferentie ‘Access for All’ plaats. Het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) zal met een sterke, interdisciplinaire delegatie deelnemen en verschillende wetenschappelijke bijdragen leveren.

Het ITG speelt een internationaal toonaangevende rol in het onderzoek en de bestrijding van AIDS in ontwikkelingslanden, en voert ook een belangrijk programma van vorming en lokale capaciteitsversterking uit in dit gebied. Het werkt daartoe ondermeer samen met de Belgische en Vlaamse ministeries voor ontwikkelingssamenwerking, de Europese Unie, UNAIDS, de Wereldgezondheidsorganisatie, Artsen zonder Grenzen en andere nationale, internationale en niet-goevernementele organisaties; en natuurlijk met talrijke instellingen en gezondheidsdiensten in de ontwikkelingslanden zelf.

De expertise en activiteiten van het ITG bestrijken vrijwel het volledige interdisciplinaire spectrum: fundamenteel en toegepast laboratoriumonderzoen naar vaccins, diagnostica en preventieve middelen zoals microbiciden; klinische trials en de behandeling van AIDS en haar complicaties op het terrein; gerichte bestrijdingsprogramma's in risicogroepen; de impact van AIDS op gezondheidssystemen.

Wat dit laatste, nog zeer onderkende maar cruciale aspect betreft, verschijnt morgen in het prestigieuze tijdschrift ‘The Lancet’ een indringend artikel van Katharina Kober en Wim Van Damme van het ITG, dat de kritieke situatie van de "human resources" in de hospitalen in Zuidelijk Afrika uit eerste hand beschrijft. Een schrijnend gebrek aan goed gevormd en gemotiveerd personeel zet voor het ogenblik een geweldige rem op de behandeling van miljoenen Aidsgevallen, ook nu de medicamenten beschikbaar beginnen te komen. Naast de strijd voor betaalbare geneesmiddelen zijn er dus, zowel op de korte als de lange termijn, enorme inspanningen en nieuwe benaderingen nodig om Aidsbehandelingen in ontwikkelingslanden op grote schaal mogelijk te maken, en daarnaast ook de algemene gezondheidszorg te blijven verzekeren. Vanaf morgen(nu nog onder embargo) is dit artikel te verkrijgen via de Lancet, of kan het ITG u een exemplaar toesturen.

Het ITG vestigt nogmaals en met grote aandrang de aandacht van de publieke opinie, de pers en de politieke wereld op de steeds toenemende ernst van de HIV/Aidspandemie, die vooral de armste landen treft en hele regio's ten onder dreigt te richten. Gezien de impact op de globale economie en wereldorde is het ook van welbegrepen eigenbelang om alle mogelijke inspanningen te leveren om het tij alsnog te keren. Vlaanderen heeft zowel in de academische als de industriƫle wereld trouwens zeer sterke troeven in handen wat betreft AIDS-bestrijding. Het kan in dit gebied, meer dan in welk ander, ook op internationaal niveau een werkelijk verschil maken.

Het ITG kan voor, tijdens en na deze Conferentie de pers te woord te staan, en de meest belangwekkende ontwikkelingen toe te lichten. U vindt hieronder enkele contactgegevens. Gedurende de AIDS-conferentie in Bangkok blijven zij bereikbaar per e-mail.

Prof. Marie Laga: Aidspreventie en bestrijding. Tel 03 2476316, mlaga@itg.be.

Prof. Wim Van Damme: schaalvergroting aidsbehandeling en organisatie gezondheidsdiensten. Tel 03 2476478 en 0032486 88 32 03, wvdamme@itg.be

Dr. Lut Lynen en Prof. Bob Colebunders (die sinds april in Uganda een nieuw centrum voor aidsbehandeling leidt, en tussen 6 en 9 juli in Belgiƫ verblijft): behandeling van AIDS in ontwikkelingslanden. Tel. via 03 2476476, llynen@itg.be, bcoleb@itg.be

Prof. Guido van Ham: fundamenteel onderzoek en vaccins. Tel. 03 2476228, gvanham@itg.be

Prof. Bruno Gryseels: algemene informatie over het ITG. Tel 03 2476201, bgryseels@itg.be, kwynants@itg.be, www.itg.be

Prof. Bruno Gryseels

Directeur ITG
Nationalestraat 155
2000 Antwerpen

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel