[UNCTAD]Verslag van de eerste conferentiedag

Hieronder vind je het verslag van de eerste conferentiedag van UNCTAD door Rudy De Meyer, die deze conferentie volgt voor 11.11.11.

De eerste dag van Unctad 11 is achter de rug. De Openingsspeeches van Unctad secretaris generaal Ricupeiro, van Braziliaans president Lula, WTO baas chupatchay en nog een hele reeks mindere goden brachten geen verrassingen.
Het echte vuurwerk moet dan ook nog beginnen. Vanaf morgen wordt in twee grote  redactiegroepen verder onderhandeld over de eindtekst. Rond 18 van de 119 paragrafen is er nog betwisting.

In naam van de groep van 77 (ontwikkelingslanden) en China, legde de vertegenwoordiger van Qatar zonder veel franje een lijst eisen op tafel:

 • policy space: dé nieuwe term in het diplomatiek circuit. Derde
  wereldlanden voelen zich te zeer in de hoek gedrumd door allerlei
  internationale akkoorden, en willen opnieuw ruimte voor nationaal beleid
 • global governance: internationale instellingen met een internationaal
  beleid dat zorgt voor een internationale context waarin dw landen kunnen groeien
 • uitvoering van WTO akkoorden
 • voor het bereiken van de millenium ontwikkelingsdoelstellingen zijn
  bijkomende toegevingen van de rijke landen nodig, maar vooral moeten de gedane beloftes worden nagekomen
 • versterking van de zuid - zuid handel door een nieuwe ronde
  onderhandelingen over onderlinge tariefverlaging tussen derde wereldlanden ( de GSTP).
 • versterking en een breed mandaat voor Unctad

De woordvoerder van de minst ontwikkelde landen legde er nog een lijstje traditionele MOL eisen bovenop : bijkomende hulp, volledige
schuldkwijtschelding voor de MOL, steun voor het uitbouwen van meer
productiecapaciteit, enz.

De tussenkomst van de EU was kort en lakoniek: we zijn constructief en positief, willen meer focus in het Unctad werk, met vooral meer aandacht voor technische ondersteuning, minst ontwikkelde landen en grondstoffen.

Ook de civiele maatschappij was even aan het woord in de vergadering, met een samenvatting van de NGO tekst die in de voorbije dagen werd herwerkt. De samenvatting kwam de nuance niet ten goede, maar de boodschap was wel duidelijk. NGO's gaan niet mee in de logica en het beleid van WTO en multinationale ondernemingen. Ze willen zeker niet dat Unctad als een soort glijmiddel voor dat beleid wordt gebruikt.
Het eisenpakket is ambitieus. De lijst aandachtspunten is lang, erg voorspelbaar, en misschien wat te ver weg van de opdracht die een organiatie als Unctad aankan. Maar voor die meer preciese en genuanceerdere aanpak blijft er de langere volledige tekst (met lichte aanpassingen tov de tekst die op de website staat) , en ambachtelijk lobbywerk hier ter plaatse in de komende twee drie dagen.

Rudy de meyer - Studiedienst 11.11.11

Deel dit artikel