Van biobrandstof krijg je dorst!

Het kweken van biobrandstoffen zorgt wereldwijd voor een enorme belangstelling.
De teelt van gewassen voor alternatieve brandstof dreigt water echter schaars te maken.
Het SIWI, (Stockholm International Water Institute), een begrip in de wereld van waterbeheer voor de landbouw,  berekende dat de productie van biobrandstoffen tegen 2050 zal zorgen voor een verdubbeling van het watergebruik door de landbouw.

China en India hebben ambitieuze plannen om maïs en suikerriet te verbouwen voor de productie van bio-ethanol. De twee landen samen nemen 70 % van de stijgende wereldvraag naar olie tussen nu en 2030 voor hun rekening.

Het SIWI waarschuwt voor het in gevaar brengen van de watervoorraden.  Deze “run” op biobrandstof is niet echt doordacht. Een liter biobrandstof in China gebaseerd op maïs vergt 2.400 liter water en 3.500 liter op basis van suikerriet (voor de productie van het gewas en voor de raffinage die veel water verbruiken).

De vroegere landbouw in het zuiden van China (nattere zone) werd door industrialisatie en urbanisatie verdrongen naar het waterarme noorden. Een kostelijk project moet nu via duizenden km lange aanvoerleidingen zorgen voor het nodige water. China wil van 3,6 miljard liter bio-ethanol (2002) naar 15 miljard liter evolueren (9% van de totale brandstofvraag).
Zelfs zonder de productie van de biofuels is de situatie alarmerend gezien de stijgende inkomens en de bevolkingsgroei de vraag naar voedsel, en dus naar meer water, opjaagt.

Ook in de VS waarschuwt de Nationale Onderzoeks Raad (NRC) voor de gevaren van de geplande “ethanol-boom” waarbij tegen 2017 132 miljard liter alternatieve brandstof geproduceerd moeten worden (6 keer meer dan in 2006). De verhoging van de hiervoor geviseerde maïsproductie en de daarbij horende irrigatie zal de watervoorraden in een aantal streken van de VS grondig aantasten.

De teelt van gewassen voor biofuels brengt het duurzaam watergebruik in gevaar en kan daardoor invloed hebben op de voedselproductie. Een ander gevolg kan zijn dat er conflicten over water uitbreken,…

Andere gewassen die minder water opnemen en ook geschikt zijn voor biofuels kunnen een alternatief bieden: zoete sorghum, een graangewas met hoog suikergehalte en olierijke gewassen zoals jatropha en pongamia die op drogere gronden gedijen. Onderzoek hieromtrent is volop bezig.

Bronnen:
Volkskrant, 13 oktober
Journal de l’environnement, 16 oktober
Reuters, 10 oktober
http://afp.google.com/article/ALeqM5hY4zYHZ-IvZbf_Db9q4pmTRbPafw

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel