Vandaag asielzoekers op straat > regeringsbeleid verdoken financiële steun werkt niet

logo_vwv

Vandaag kregen 64 asielzoekers bij aankomst in ons land weer geen plaats in het opvangnetwerk. Sinds april dit jaar werden nu al 548 asielzoekers op straat gezet.
Deze asielzoekers werden doorverwezen naar het OCMW voor financiële steun. Er zijn OCMW's die deze asielzoekers niet aan hun lot overlaten en inderdaad financieel steunen. Maar veel OCMW's weigeren deze steun, en dan belanden deze asielzoekers op straat.

‘De regering weet dat haar verdoken beleid van financiële steun in de praktijk niet werkt, maar blijft het koppig toepassen,' zegt Els Keytsman, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 'De regering stuurt zo asielzoekers, ook gezinnen met kinderen, op straat. Maar tegelijk, met de mogelijkheid van financiële steun meteen bij aankomst in ons land, zorgt de regering voor een mogelijk aanzuigeffect. Zo raakt de opvangcrisis nooit opgelost!' Vluchtelingenwerk stelt dan ook een eenmalige crisismaatregel voor die wel efficiënt is, asielzoekers opvangt en bovendien het aanzuigeffect vermindert.

De regering aarzelt om deze voorgestelde eenmalige crisismaatregel in te voeren uit vrees voor dat aanzuigeffect. Paradoxaal genoeg laat de regering met haar huidige aanpak zelf uitschijnen dat asielzoekers zonder opvang meteen bij aankomst in ons land recht hebben op financiële steun zelfs al krijgen ze die vaak niet. ‘Net deze aanpak houdt het meeste risico in op een aanzuigeffect. Ons voorstel voorziet financiële steun pas veel later in de asielprocedure, eenmalig voor een groep asielzoekers die al lang in het opvangnetwerk verblijven. Daardoor vermindert ons plan dan ook het risico op een aanzuigeffect en zendt het in tegenstelling tot het huidige beleid geen verkeerde signalen uit,' zegt Keytsman.

Wat houdt deze eenmalige crisismaatregel in? ‘De uitzonderlijke crisismaatregel waar Vluchtelingenwerk voor pleit houdt in dat een voldoende grote groep asielzoekers met lopende asielprocedure die al lang in het opvangnetwerk verblijven, eenmalig en op een evenwichtige manier worden verspreid over OCMW's in het hele land. Het toegewezen OCMW staat dan in voor financiële steun en begeleiding naar een woning,' legt Keytsman uit. Deze asielzoekers zouden dan recht hebben op deze financiële steun en begeleiding tijdens de hele verdere duur van hun asielprocedure.'Deze eenmalige crisismaatregel zorgt er dan voor dat er opvangplaatsen vrijgemaakt worden voor pas aangekomen asielzoekers. Zo belanden geen mensen meer op straat.' zegt Keytsman. 'Omdat deze eenmalige maatregel dan enkel geldt voor asielzoekers die hier al lang in het opvangnetwerk zitten wordt het aanzuigeffect verminderd.'

De financiële steun via een evenwichtige spreiding is sneller toe te passen, meer flexibel, goedkoper en makkelijker te organiseren dan de opening van een nieuw noodopvangcentrum. ‘Deze crisismaatregel zorgt er ook voor dat asielzoekers eerlijk worden verdeeld over de verschillende OCMW's. Daardoor moeten de grote OCMW's zoals die van Brussel niet meer de meeste asielzoekers opvangen. De grote steden signaleerden al dat ze dit niet meer aankunnen,' zegt Keytsman.‘Bovendien kan de regering die maatregel snel toepassen. De maatregel werd immers al in december 2009 goedgekeurd in het parlement, en kan in werking treden in geval van verzadiging van het opvangnetwerk, wat nu duidelijk het geval is. Er is enkel een beslissing van de ministerraad nodig,' zegt Keytsman. Vluchtelingenwerk vindt het wel belangrijk dat een spreidingsplan samengaat met bijkomende financiële middelen voor de OCMW's. Die hebben sowieso onvoldoende middelen voor hun algemene werking.

Perscontact: Eef Heylighen - 0473 88 65 97

Vluchtelingenwerk DOOR:

Deel dit artikel