Verenigde Naties trekken aan de alarmbel in de strijd tegen waterschaarste


undp2013 werd uitgeroepen tot het 'Internationaal Jaar van de Samenwerking rond Water'. Tijdens de laatste Conferentie van de Verenigde Naties in Dushanbe (Tadzjikistan) werd de problematiek van waterschaarste en het gebrek aan adequate sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden nogmaals aangekaart.

Constructieve dialoog en een zoektocht naar concrete oplossingen voor deze situatie moeten meer centraal op de agenda van de internationale gemeenschap worden geplaatst.
In 2013 hebben 768 miljoen mensen geen toegang tot een schone waterbron. 2,5 miljard mensen beschikken niet over gepaste sanitaire voorzieningen. Steeds toenemende watervervuiling en -verspilling brengen de duurzaamheid van ecosystemen in gevaar en verergeren op die manier op hun beurt opnieuw de ontoegankelijkheid van grote delen van de wereldbevolking tot levensnoodzakelijk water.

De gevolgen van de klimaatverandering werken de onvoorspelbaarheid van de ontwikkeling van aquatische systemen in de hand en zorgen voor steeds extremere periodes van droogte en overstromingen. Indien er geen progressief waterbeleid komt om dit doelgericht aan te pakken, zullen tegen 2025 meer dan 3 miljard mensen wereldwijd dagelijks een strijd voeren tegen kritiek watertekort.

Deze probleemfactoren liggen mee aan de basis van de instandhouding van zelfversterkende armoede bij mensen in ontwikkelingslanden; een oplossing kan ervoor zorgen dat miljoenen mensen wereldwijd uit hun situatie van extreme armoede kunnen worden gelicht. Om die reden roepen de Verenigde Naties op tot een concreet actieplan om watertekort tegen te gaan en sanitaire voorzieningen beter beschikbaar te maken. Die oproep is mee opgenomen in de doelstellingen die na 2015 – na het aflopen van de Millenniumdoelstellingen – centraal moeten staan.

Naast het op punt stellen van een concreet plan, zal de echte uitdaging bestaan in efficiënte samenwerking op globale, nationale, regionale en lokale niveaus. Internationaal moet een standaard worden gevestigd en doelstellingen geformuleerd om die standaard haalbaar te maken. De aanpak van klimaatverandering speelt een prominente rol in de opstelling van een waterbeleid. Door de ontwikkeling van de regionale economie van bepaalde gebieden te stimuleren, samenwerkingsmechanismen op te stellen en projectmatige initiatieven te verwezenlijken, kan een voedingsbodem worden gecreëerd om die doelstellingen ook te verwezenlijken.

De conferentie van Dushanbe moet ervoor zorgen dat in de ontwikkelingsagenda van de internationale gemeenschap na 2015 voldoende ruimte is om deze kritieke situatie aan te pakken.

Plaatselijke overheden, de private sector, de samenleving en elke burger afzonderlijk zullen op een geëngageerde en vruchtbare manier moeten samenwerken om deze probleemsituatie in te dijken en om te keren. Wat begint met een oproep en sensibilisering tijdens de conferentie, moet uitmonden in een onvoorwaardelijke deelname van iedereen. Zonder die algemene deelname wordt elke kleine stap in de goeie richting naar een wereld zonder waterschaarste en watervervuiling teniet gedaan.Meer info:
Bron: Verenigde Naties - High-Level International Conference on Water Cooperation
Join For Water DOOR:

Deel dit artikel