Verontrustende opmars van cholera in Haïti door gebrek aan financiële middelenhaiti cholera"Haïti is het enige land ter wereld waar de sanitaire voorzieningen gedaald zijn het laatste decennium," zegt dokter Rishi Rotan, lid van Artsen voor Haïti.
Sinds de aardbeving in Haïti in 2010 is cholera de meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen jonger dan vijf jaar en de tweede grootste nationale doodsoorzaak: 3.000 mensen raken maandelijks besmet. Dat zijn er tot op heden meer dan 600.000, waarvan er minstens al 8.190 gestorven zijn. De ziekte kwam in 2010 het land binnen via de soldaten van de MINUSTAH (de stabilisatiemissie van de VN in Haïti).

Cholera verspreidt zich voornamelijk via besmet voedsel, water en uitwerpselen. Gebrek aan toegang tot proper water zorgt er voor dat cholera in Haïti hoogstwaarschijnlijk endemisch wordt, tenzij er voldoende financiering is voor het 'Nationaal 2,2 miljard dollar plan', een cholera-eliminatieplan dat geschreven is met hulp van onder meer de Pan-American Health Organisation (PAHO), de Amerikaanse regering en Unicef. Het focust op de investering in sanitaire voorzieningen over heel het land.

Acht miljoen inwoners (of 80 procent van de bevolking) hebben geen toegang tot degelijke hygiënische sanitaire voorzieningen. Ze doen hun gevoeg in open lucht, velden, ravijnen en aan rivieroevers. De hoofdstad alleen al produceert 900 ton menselijk afval per dag volgens de United Nations Office for Project Services (UNOPS).

Het sterftecijfer stijgt vooral op het platteland, omdat daar behandelingscentra ontbreken: op het hoogtepunt van de epidemie waren er 285 centra maar nu zijn er nog slechts 28 omdat de meeste humanitaire organisaties het land verlaten hebben bij gebrek aan financiering. Bovendien zijn twee afvalverwerkende bedrijven die gebouwd zijn na de aardbeving buiten dienst.

Volgens Edwige Petit, hoofd van het National Agency of Water and Sanitation (DINEPA) heeft ongeveer de helft van de huishoudens op het platteland en 10 à 20 procent van de gezinnen in de stad geen toegang heeft tot een behoorlijk toilet of latrine. Een voorbeeld hiervan is Wisly Bellevue, inwoner van Cite Soleil, een sloppenwijk nabij de hoofdstad: "Als onze kinderen naar het groot toilet moeten, zetten we ze op een kleine kom. Zodra ze klaar zijn doen we er wat water in en gooien we dit weg op het veld."

In sommige gebieden zijn er septische systemen. Soms worden deze geleegd door zogenaamde 'slibverwijderende' vrachtwagens. Maar dat is duur. Daarom huren sommigen een 'bayakou'. Deze mannen legen latrines en septische systemen (vaak 's nachts) met de hand. Zij dumpen vaak alsnog hun lading in rivieren, kanalen en ravijnen waardoor cholera snel verspreid geraakt.

Toch heeft DINEPA sinds 2010 samen met haar partners vooruitgang geboekt, onder meer met steun van de Spaanse regering, UNICEF en anderen. Het bouwde twee afvalverwerkingsbedrijven in de hoofdstad en hoopt nog 22 andere bedrijven te bouwen voor een totaal budget van 159 miljoen dollar. Vandaag zijn drie bedrijven in opbouw: in de buurt van St. Marc, in Les Cayes in het zuiden en in Limonade in het noorden.

De indrukwekkende Morne à Cabri-afvalverwerkingsinstallatie kost ongeveer 2,5 miljoen dollar en is ingehuldigd in september 2011. Volgens DINEPA heeft het de capaciteit om 500 kubieke meter uitwerpselen per dag te verwerken. Dat is het equivalent van wat 500.000 mensen produceren. Maar helaas is het centrum vandaag de dag gesloten. Eén van de redenen hiervoor is het gebrek aan financiering: transportbedrijven genereren onvoldoende inkomsten voor hetgeen zij geïnvesteerd hebben.

Ondanks de financieel precaire situatie is DINEPA vastbesloten om zaken te realiseren uit het eliminatieplan. Eén daarvan is een voorlichtingscampagne gericht op het bestrijden van slechte hygiënische praktijken. Volgens Petit doen veel gezinnen op het platteland bijvoorbeeld niet langer de moeite om latrines te bouwen: "In de afgelopen 30 jaar heeft men een bepaalde mentaliteit ontwikkeld, waarbij mensen verwachten dat buitenlandse instanties hen toiletten geven." DINEPA wil eerder inzetten op een fonds dat leningen verschaft aan gezinnen om hun eigen sanitaire voorzieningen te bouwen, in plaats van zelf gratis toiletten en latrines te voorzien.

Toch staan veel zaken van het cholera-eliminatieplan momenteel on hold bij gebrek aan financiële middelen. Haïti heeft nood aan 2,2 miljard dollar om het plan te realiseren. Voor de jaren 2013-2014 alleen al is er 443,7 miljoen dollar nodig. Tot op vandaag werd echter ongeveer 210 miljoen dollar beloofd, minder dan de helft van wat nodig is.

Ook de inwoners van Cite Soleil zien de toekomst niet al te rooskleurig in. John Abniel Poliné stelt zich vragen bij de prioriteiten van de Haïtiaanse regering en internationale actoren, in het bijzonder de MINUSTAH. "Ze blijven duizenden dollars toekennen aan MINUSTAH, terwijl wij in onmenselijke omstandigheden leven." Het budget van MINUSTAH voor 2012-2013 bedraagt 638 miljoen dollar, wat meer dan voldoende is om de doelstellingen voor de eerste twee jaar van het eliminatieplan te realiseren.

BRON: Without funding haiti faces endemic cholera (IPS-news)

 
Join For Water DOOR:

Deel dit artikel