VIC partner in de Filipijnen draagt opvanghuis voor kinderen in conflict met de wet over

In 2003 richtte de Filipijnse NGO Iloilo Juvenile Welfare Foundation met steun van het Vlaams Internationaal Centrum een opvangcentrum op voor kinderen in conflict met de wet uit Iloilo City. Het centrum kwam tegemoet aan de dringende nood aan gespecialiseerde opvang en zorg voor het stijgende aantal kinderen in conflict met de wet voor wie geen aparte dienstverlening bestond. In maart 2011 tekenden de Iloilo Juvenile Welfare Foundation en het stadsbestuur van Iloilo City een overeenkomst waarin de stad de verantwoordelijkheid over het centrum van de NGO overneemt. Een mooi voorbeeld van een vruchtbare samenwerking tussen de NGO sector en de overheid...

Het jaar 2003. Slechts een handvol steden in de Filipijnen beschikt over een opvangcentrum voor kinderen in conflict met de wet. Nochtans maakt een stijgend aantal jonge kinderen zich schuldig aan diefstal, druggebruik en geweld, vooral in arme buurten en sloppenwijken van Filipijnse grootsteden. Bij gebrek aan alternatieven, worden deze kinderen massaal in gevangenissen voor volwassenen opgesloten en wachten er vaak maanden tot zelfs jaren op enige vorm van juridische bijstand of sociale dienstverlening. Ze kwijnen ondertussen weg in overvolle cellen. Iloilo City is geen uitzondering... De lokale NGO Iloilo Juvenile Welfare Foundation besluit hier iets aan te doen en richt met steun van Het Vlaams Internationaal Centrum een opvangcentrum op voor kinderen in conflict met de wet. Het project krijgt de naam Dalayunan (“verandering”) en krijgt de actieve steun van het stadsbestuur, die een gebouw ter beschikking stelt voor het project.

Het jaar 2006. De Filipijnen keurt eindelijk een wet goed die het opsluiten van kinderen in gevangenissen voor volwassenen verbiedt. Kinderen in conflict met de wet moeten bijgevolg in aparte instellingen worden ondergebracht. In Iloilo City is dit dan al realiteit, want kinderen in conflict met de wet worden in het opvanghuis Dalayunan ondergebracht. De nieuwe jeugdwet zet zich bovendien af tegen een louter bestraffende behandeling van kinderen in conflict met de wet en legt de nadruk op de rehabilitatie van kinderen in conflict met de wet bij hun families en gemeenschappen. Dalayunan evolueert van een detentiecentrum naar een rehabilitatiecentrum en breidt haar dienstverlening uit met het aanbieden van onderwijs, familiale begeleiding, psychosociale dienstverlening en waardevorming voor de kinderen...

Het jaar 2011. Meer dan 2.500 kinderen in conflict met de wet genoten de voorbije jaren van de dienstverlening van de Iloilo Juvenile Welfare Foundation en werden bij hun families en gemeenschappen gere-integreerd. Maar de NGO bleef ondertussen sterk afhankelijk van externe fondsen om het centrum draaiende te houden. Gedurende het jaar 2010 werd de overdracht van het centrum naar de lokale overheid voorbereid, zodat zij uiteindelijk de werkingskosten van het centrum zou kunnen subsidieren. In maart 2011 werd het centrum officieel onder het beheer van het stadsbestuur ondergebracht via een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de Iloilo Juvenile Welfare Foundation. Het project is een mooi voorbeeld van hoe lokale NGO’s veranderingen op gang kunnen brengen in het belang van kinderen, en hun initiatieven uiteindelijk kunnen laten overnemen door de eigenlijk plichtdrager, de overheid.

Iloilo Juvenile Welfare Foundation zal met steun van het VIC verder actief blijven in advocacy voor de rechten van kinderen in conflict met de wet en zal zich meer gaan richten op interventies in de arme wijken waar zo veel van de kinderen in conflict met de wet uit vandaan komen. De NGO blijft ook een actieve rol spelen in de werking van het centrum via het verlenen van diensten aan de kinderen en het begeleiden van de nazorg van gere-integreerde kinderen..

Vlaams Internationaal Centrum

www.vicngo.be

KIYO DOOR:

Deel dit artikel