Vlaams Guatemala Comité

MISSIE: Solidair zijn, creëren en stimuleren van solidariteit en verbondenheid met Guatemalteekse bevolkingsgroepen en -sectoren in hun streven naar democratisering vanuit onze medeverantwoordelijkheid als Westerse maatschappij. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN:

1) Het aangaan van een duurzaam engagement ter ondersteuning van de dagelijkse inzet van sociale organisaties en actoren in Guatemala, met name: mensenrechtenorganisaties, vrouwenorganisaties, organisaties van inheemse volkeren of gemeenschappen, vakbonden, milieuorganisaties, organisaties van minderheidsgroepen en slachtoffers van het intern gewapend conflict.

2) Aanwenden van alle mogelijke vreedzame middelen om de situatie van armoede, discriminatie en politieke onderdrukking waarin die bevolkingsgroepen in Guatemala verkeren te bestrijden.

3) IJveren voor respect van de mensenrechten en de rechten van de inheemse volkeren in al zijn dimensies, en ingaan tegen zowel openlijke als verdoken straffeloosheid in Guatemala.

4) Nationaal en internationaal aanklagen van politieke en militaire situaties en strategieën als oorzaak van onderdrukking en uitsluiting van die bevolkingsgroepen in Guatemala met armoede, tot extreme armoede als gevolg.

Vlaams Guatemala Comité

Hof ter Mere 26
9000 Gent
Telefoon: 09-220 67 70
Fax: 09-233 75 46
Contacteer Vlaams Guatemala Comité


Type organisatie: STEUNGROEP