Vlaamse zomers zeven graden warmer

De term klimaatstress dook de afgelopen zomer regelmatig op. Niet alleen de Hoorn van Afrika en de oostkust van de Verenigde Staten kregen het zwaar te verduren, ook Vlaanderen deelde in de klappen.

Of die weersfenomenen met de globale opwarming te maken hebben, kan niemand met zekerheid zeggen. Wel stelt het VN-Klimaatpanel in zijn recentste rapport dat de klimaatverandering gepaard gaat met extreme weersfenomenen. In het rapport Milieuverkenning 2030 schetst de Vlaamse Milieumaatschappij de volgende trends voor Vlaanderen:
  • Alle klimaatscenario's wijzen eenduidig op een stijging van de omgevingstemperatuur (+1,5°C tot +4,4°C voor de winter; +2,4°C tot +7,2°C voor de zomer), een hogere verdamping tijdens winter en zomer, en meer neerslag tijdens de winter. De meeste klimaatscenario's tonen een daling van de gemiddelde zomerneerslag voor Vlaanderen. In combinatie met de hogere verdamping stijgen de kansen op ernstig watertekort.
  • Ondanks een daling van de zomerneerslag valt in Vlaanderen een toename van het aantal extreme zomeronweders te verwachten.
  • Het zeeniveau aan de Vlaamse kust kan deze eeuw nog stijgen met 20 tot 200 centimeter.
  • Vooral landbouw, milieu en natuur en waterbeheer zijn gevoelige domeinen, maar ook op ruimtelijke ordening, stedenbouw en toerisme zal er impact zijn.
BRON:
MO* Magazine
Wereldmediahuis MO* DOOR:

Deel dit artikel