Vluchtelingen: Barometer voor ongelijkheid

De laatste decennia is de ongelijkheid in de wereld dramatisch toegenomen. Zowel in eigen land als elders werden de rijken véél rijker en de armen maar een heel klein beetje. Vandaag bezitten de 10% rijkste mensen 54% van het wereldinkomen. Voor de 20% armsten blijft er 1,7% over.   

Deze kloof wordt op een aantal plaatsen bijzonder tastbaar.
Zo zijn er volgens econoom Branco Milanovic zeven geografische plekken in de wereld waar mensen aan de ene kant jaarlijks gemiddeld 1.000 dollar verdienen en aan de andere kant 20.000. Telkens zien we er prikkeldraad en veel douane opduiken.

Steeds gevaarlijker

De belangrijkste scheiding in Europa is echter onzichtbaar. Ze loopt dwars door de Middellandse Zee en pakt een hap uit de Atlantische Oceaan. Geen prikkeldraad hier, maar goed bewapende militairen met marineschepen, vliegtuigen, helikopters, satellietbeelden en radarsystemen. Zij scheiden hemel van hel en maken het passanten aartsmoeilijk. We hebben het over Lampedusa, dat met zijn toestroom aan vluchtelingen een belangrijke barometer van ongelijkheid vormt.

En werken al die afschrikmiddelen? Nee. Ondanks de gigantische kostprijs van de Europese grensbewaking neemt de migratie niet af. Het enige effect is dat mensen die willen migreren, gedwongen worden steeds gevaarlijkere routes te kiezen. De gevolgen spreken voor zich: 1.500 mensen stierven in 2011 in een poging de Europese kust te bereiken. De recente beelden van lijken op het strand van Lampedusa brengen dit menselijk drama nog eens even op de voorpagina's. 

Waarom zetten zo veel mensen hun leven op het spel?

Een blik aan de andere kant van de muur zegt genoeg. In de landen waaruit mensen vertrekken, zijn de kansen op ontwikkeling quasi nihil. Mensen migreren niet wegens één enkele oorzaak. Kans op vervolging of onveiligheid in eigen land behoort tot de mogelijkheden, maar er zijn tal van andere factoren die migratie veroorzaken: klimaatopwarming, gebrek aan waardig werk, rampen of sterk schommelende opbrengsten uit landbouw.

Bogdan Vanden Berghe
Bogdan Vanden Berghe: "Redenen voor migratie
moeten aangepakt worden"


Ondanks de grote retoriek vangt het rijke Europa eigenlijk redelijk weinig vluchtelingen op. Het merendeel van de vluchtelingen wereldwijd wordt opgevangen door landen die het zelf ook niet breed hebben. Minstens drie vierde van de vluchtelingen vindt opvang in landen als Pakistan, Iran, Kenia, Ethiopië of Jordanië. Het zegt veel over ons dat de armste landen solidairder zijn dan wij.

Oorzaken aanpakken

Een moedigere houding van Europa in opvang van vluchtelingen is dus noodzakelijk, maar op langere termijn moeten de redenen van migratie aangepakt worden. "We zullen samen zwemmen of verdrinken", zei voormalig VN-secretaris-generaal Kofi Annan onlangs. Lampedusa toont aan dat sommigen nog altijd sneller verdrinken dan anderen. Maar het klopt wel: in tijden van globalisering hebben ons gedrag en beleid steeds een invloed op de rest van de wereld.

Een actief migratiebeleid is daarom een minimum, maar onvermijdelijk moeten we ook ons financieel, handels- en klimaatbeleid aanpakken. Nog niet zo lang geleden meldde het VN-klimaatpanel IPCC dat er ten gevolge van de klimaatsverandering binnenkort 45 miljoen extra hongerige magen zullen bijkomen.

De financiële crisis die door onze bankiers in gang is gezet, heeft volgens de Wereldbank miljoenen mensen opnieuw onder de armoedegrens geduwd. Zullen al deze mensen onze kusten overspoelen? Dat weten we nog niet, maar het staat vast dat de muren die vandaag arm en rijk scheiden, steeds meer barsten zullen vertonen.

Nieuwe Navids

Het wordt dan ook hoog tijd dat onze politici ook een internationale bril opzetten. Open grenzen voor onze goederen en centen, maar muren voor mensen is nog te vaak de praktijk. Hoe meer we het contrast in ons eigen handels-, financieel en klimaatbeleid negeren, hoe vaker we met de gevolgen van ongelijkheid geconfronteerd zullen worden.

En, oh ja. De Belgische regering knipte de afgelopen twee jaar meer dan een half miljard euro uit het budget ontwikkelingssamenwerking. De gevolgen hiervan zullen voor later zijn, maar wij zien nu al een paar nieuwe Navids aan de einder opdoemen.

Bogdan Vanden Berghe
Algemeen Directeur 11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel