Vluchtelingenwerk en Amnesty roepen op om Iraakse Iraakse vluchtelingen te resettelen

De Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie gaven op 25 september een concrete aanzet om 10.000 Iraakse vluchtelingen vanuit Syrië en Jordanië te laten overkomen naar de Europese Unie. Het gaat in de eerste plaats om de meest kwetsbare vluchtelingen.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Amnesty International roepen de federale regering op om aan deze operatie deel te nemen en een contingent Iraakse vluchtelingen uit te nodigen naar ons land.

Heel wat andere lidstaten zegden reeds toe. Er is geen reden te bedenken waarom ons land zou achterblijven. De Iraakse vluchtelingen in Syrië en Jordanië zitten in een uitzichtloze situatie, vechten dagelijks voor hun overleven en kunnen niet legaal doorreizen naar de EU.

Ons land heeft een traditie op dit vlak en nodigde in het verleden Bosniërs, Rwandezen, Aziatische bootvluchtelingen, Chilenen,… op dezelfde manier uit.

Minister van Asiel en Migratie Annemie Turtelboom pleitte de voorbije maanden herhaaldelijk voor het organiseren van resettlement naar ons land. Vluchtelingenwerk en Amnesty International roepen haar en de andere regeringspartijen op om deze kans te grijpen om, binnen een Europees kader, werk te maken van een resettlementbeleid naar ons land.

Concreet vragen wij dat dit dossier snel op de Ministerraad wordt besproken en dat België alvast deelneemt aan de EU-missie naar Irak en Syrië die binnenkort afreist.

Deel dit artikel