VN-dag tegen Verwoestijning - Soja-import doodt mens & bodem


Actie bij Boerenbond - Foto Copyright Katrijn Van GielDe Europese Unie importeert jaarlijks 39 miljoen ton soja, waarvan 20 miljoen ton uit Brazilië.

Steeds vaker komt deze soja uit de Braziliaanse Cerrado, een ecosysteem van twee miljoen vierkante kilometer met een biodiversiteit die deze van het Amazonegebied evenaart. De Cerrado wordt dubbel zo snel ontbost als het Amazonewoud, daarom voerde Wervel samen met een Braziliaanse delegatie actie.

In Europa is het belang van de Cerrado nauwelijks gekend.
Logo WervelLees hieronder 10 redenen om de Cerrado te beschermen. De jaarlijkse 'Werelddag voor de strijd tegen Verwoestijning en Droogte' (17 juni) stond in het teken van de Degradatie van Gronden voor Duurzame Landbouw. De expansie van soja-monoculturen in de Cerrado is daar een schoolvoorbeeld van. De sojakoorts verandert het klimaat, treft de inheemse bevolking en de kleine boeren hard. Nochtans willen zij juist met de soortenrijkdom van de Cerrado een duurzame economie opbouwen.


Aan beide kanten van de oceaan kennen we grote ecologische en sociale problemen: overzee worden hele bevolkingsgroepen verjaagd en langzaam vergiftigd, bij ons verkeert de intensieve veeteelt al jaren in crisis. Vooral de grondloze varkenssector, die zich volstrekt afhankelijk maakte van de ooit goedkope soja, wordt getroffen door een ijskoude sanering.

Bovendien veroorzaken de alomtegenwoordige maïsmonoculturen hier bij ons, samen met het verdwijnen van leguminosen in de teeltrotatie een voortdurende degradatie van onze landbouwbodems. Leguminosen zijn planten die luchtstikstof vastleggen en eiwitrijke gewassen produceren, zoals erwten, luzerne, lupine, bonen, klaver,...

Terug actief inzetten op eigen eiwitwinning herstelt niet alleen de bodemvruchtbaarheid, maar maakt tegelijk de Europese landbouw robuuster en minder afhankelijk van overzeese soja en fossiele brandstoffen.

Lees verder op wervel.be


BRON: Wervel
Wervel vzw DOOR:

Deel dit artikel