VN-Migratietop: een gemiste kans

vn-vluchtelingentop-sept2016

193 wereldleiders kwamen maandag samen op initiatief van VN Secretaris Ban Ki-Moon om te praten over de vluchtelingencrisis. Op dinsdag 20 september ontving Obama een kleinere groep regeringsleiders voor een Leaders' Summit on Refugees. Wat leveren deze topontmoetingen op?

De VN Top in New York bracht weinig verrassingen. De New York Declaration for Refugees and Migrants die maandag tijdens de opening van de VN vergadering werd aangenomen was het resultaat van maandenlange onderhandelingen.

Lang voor deze top begon was duidelijk dat de door Ban Ki-Moon beoogde uitkomst, een 'global compact' met een evenwichtige spreiding van de verantwoordelijkheden in het beschermen van de vluchtelingen grotendeels in het water zou vallen. Het plan om jaarlijks minstens 10% van de vluchtelingen onder het mandaat van de UNHCR te hervestigen werd gekelderd door de EU, Australië, China en een groep andere landen.

De New York verklaring is een bevestiging van bestaande rechtskaders en enkele abstracte – zij het mooie- principes over de positieve bijdrage van migranten, het aanpakken van racisme etc. Passages met bindende engagementen zijn bijna allemaal gesneuveld. Internationale verplichtingen zullen er ten vroegste in 2018 komen.

Obama's Leaders' Summit on Refugees

Toen duidelijk werd dat de VN top weinig concrete resultaten met zich mee zou brengen kwam president Obama met een eigen initiatief, een dag na de VN vergadering. Op 20 september bracht de Leaders' Summit on Refugees 50 landen en internationale organisaties bij elkaar met de bedoeling extra humanitaire middelen te mobiliseren en sterkere hervestigingsengagementen te bekomen.

De maatstaf van deze top zit niet in de beloftes maar in de werkelijke verwezenlijkingen van de komende maanden.Samantha Power - VS-ambassadeur bij de Verenigde Naties

Aanzienlijke extra humanitaire engagementen kwamen er o.a. van de VS, Turkije en Jordanië. Hervestigingsbeloftes van de verschillende landen zouden het totaal aantal op 360.000 brengen. Vooral Duitsland, Canada en de VS zullen extra inspanningen leveren. De VS zelf kondigden aan 110.000 vluchtelingen te hervestigen in 2017.

'Uit het verleden leren we dat landen de slechte gewoonte hebben om aangegane beloftes niet waar te maken' zo zei VS ambassadeur bij de VN Samantha Power: 'De maatstaf van deze top zit niet in de beloftes maar in de werkelijke verwezenlijkingen van de komende maanden.'

België, dat zowel de Premier als ministers Reynders, De Croo en Staatssecretaris Francken naar New York stuurde kwam niet met extra engagementen. Hoewel België het voorbije jaar extra humanitaire inspanningen leverde blijft het bilan inzake hervestiging erg pover. Van de beloofde 550 jaarlijkse hervestigingsplaatsen slaagt ons land er niet in de helft na te komen.

De slotsom

Wat is de slotsom van deze twee vergaderingen?

Op de VN top werd besloten om twee nieuwe onderhandelingstrajecten op te starten naar 2018. Enerzijds over een gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingenstromen. Anderzijds over systemen voor safe, orderly and regular migration.

Uitstel dus, maar hopelijk geen afstel. 11.11.11 zal deze trajecten blijven opvolgen en druk uitoefenen voor sterke engagementen. De beloftes op de Leaders Summit inzake hervestiging en humanitaire hulp zijn een hoopvol signaal. Al blijft het totaal van 360.000 hervestigingen slechts een fractie van wat nodig is. Volgens UNHCR hebben op dit moment 1.2 miljoen mensen nood aan hervestiging.

In België vraagt 11.11.11 sterkere engagementen inzake veilige toegang en meer investeringen in humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking.

Flor Didden
Beleidsmedewerker Migratie

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels