VN roept 2008 uit tot “Internationaal Jaar van Sanitatie (IYS)”: een dringende noodzaak!

Er zijn dringend bijkomende inspanningen nodig om de Millenniumdoelstelling rond sanitaire basisvoorzieningen te verwezenlijken.

Volgens een recent VN-rapport in verband met de Millenniumdoelstellingen zijn er bijkomende inspanningen nodig om het aantal mensen zonder toegang tot sanitaire basisvoorzieningen tegen 2015 te halveren. Om deze Millenniumdoelstelling te verwezenlijken, zullen over de periode 2005-2015 nog zo'n 1,6 miljard mensen toegang moeten krijgen tot basis sanitaire voorzieningen (vnl toiletten en latrines). Aan het huidige tempo dreigt de wereld dit doel met 600 miljoen mensen te zullen mislopen. De regio die de meeste aandacht vereist, is sub-Sahara Afrika waar het aantal personen zonder toegang tot basissanitatie substantieel is toegenomen: van 335 miljoen in 1990 tot 440 miljoen eind 2004.

Defecatie in open lucht, slechte hygiënische omstandigheden en gebrek aan drinkbaar water zijn jaarlijks verantwoordelijk voor ongeveer 88% van de sterfgevallen bij kinderen onder de 5 jaar, ten gevolge van diarree.
Honderden miljoenen kinderen hebben last van intestinale wormen die o.a. kunnen leiden tot een vermindering van de groei, een zwakke fysieke gezondheid en gebrekkige cognitieve functies. Intestinale wormen kunnen ook bloedarmoede veroorzaken, wat bij meisjes later het risico op complicaties bij een bevalling verhoogt.Naarmate de ernst van de infectie toeneemt, zullen schoolaanwezigheden en schoolresultaten afnemen. Onderzoek in Kenia en Oeganda wees ook uit dat meer dan de helft van de meisjes in de hogere klassen van de lagere school die de school verlaten dit doen bij gebrek aan (gescheiden) toiletten en gemakkelijke toegang tot water.

De nood aan dringende actie met betrekking tot sanitatie is overduidelijk. De VN heeft 2008 alvast uitgeroepen tot "International Year of Sanitation".
Een dertigtal organisaties die actief zijn op het vlak van duurzame sanitatie hebben het inititiatief genomen om een werkgroep op te richten om het IYS te ondersteunen. Deze "Sustainable Sanitation Alliance (SuSanA)" zal de implementatie van duurzame sanitatiesystemen in grootschalige water- en sanitatieprogramma's promoten. SuSanA wil daarnaast het belang van duurzame sanitatiesystemen benadrukken als een voorwaarde om een aantal andere Millenniumdoelstellingen, waaronder het verminderen van de kindersterfte, te verwezenlijken.

Zie meer op:
http://www.irc.nl/page/36562
http://www.irc.nl/page/36294
http://tinyurl.com/2grtcw (The Millennium Development Report, 2007, UN)

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel