Voedselverspilling heeft buitengewone impact op milieu en economie

voedselverspilling


Volgens een nieuw rapport van de VN Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) is voedselverspilling vandaag één van de belangrijkste factoren die watertekort en de verandering van het klimaat in de hand werken. 
Het rapport brengt enkele dramatische cijfers aan het licht en roept op tot de nood aan een hervormd en efficiënter voedselbeleid. 42 bis

Die oproep komt niets te vroeg: de voedselverspilling is zo onrustwekkend dat ze niet enkel op het gebied van milieu en klimaat drastische effecten heeft, maar dat ze in het centrum staat van een klimatologische, economische en morele problematiek.

 

 

Enkele cijfers 

De economische gevolgen van voedselverspilling op jaarbasis tellen op tot meer dan 750 miljard dollar en stijgen voortdurend. 3,3 miljard ton extra broeikasgassen worden jaarlijks méér de atmosfeer ingeblazen en een verspild watervolume van drie keer het jaarlijks verloop van de Russische Wolgarivier, hebben een enorme impact op de klimaatverandering. 28% van het voor landbouw gekapte bos, gaat naar verspild voedsel.

De morele problematiek tenslotte van een situatie waarin een derde van het in de wereld geproduceerde voedsel wordt verspild terwijl 870 miljoen mensen dagelijks te kampen hebben met extreme hongersnood, is duidelijk.

De aanpak vergt echter een geostrategische benadering die niet overal dezelfde kan zijn. Dit is te wijten aan het feit dat de verspilling anders is op verschillende plaatsen; ze heeft niet overal dezelfde oorzaken en belast het klimaat op andere manieren.

Zo is het in Zuid-Amerika bijvoorbeeld vooral de vleesindustrie die een impact heeft, terwijl in Azië vooral de overproductie en verspilling van granen en rijst voor overbelasting zorgen. Hoe later de verspilling in de logistieke keten plaatsvindt, hoe groter de klimatologische en economische kost die ze met zich meebrengt.

Indien een retailer of consument voedsel verspillen, worden alle kosten voor de productie, opslag, distributie en natransport immers opgeteld. Hetzelfde geldt voor de hectaren gekapt bos en volumes water die werden verspild om die overproductie te ondersteunen, of om vee te houden.

Over het algemeen vindt de verspilling in ontwikkelde landen plaats op een later punt in de keten dan in ontwikkelingslanden. Dit heeft te maken met kwaliteits- en esthetische standaarden die ervoor zorgen dat perfect eetbaar voedsel niet wordt opgegeten.

 

 

Water

De waterkost die met voedselverspilling op al deze niveaus gepaard gaat, is klimatologisch gezien één van de meest verontrustende factoren, omdat watergebruik - en dus waterverspilling - in alle facetten van voedselproductie op een bepaalde manier aanwezig is.

De overproductie van fruit en groenten vormt het grootste probleem, niet alleen omdat water nodig is in die productie, maar ook omdat fruit en groenten het snelst verspild worden op basis van bovenvermelde esthetische standaarden.

Een combinatie van overproductie en versnelde verspilling zorgt voor veel grotere watervolumes die verspild worden. Dit werkt op zijn beurt een grotere koolstofuitstoot, versnelde klimaatverandering en een problematiek van chronisch watertekort in probleemzones in de hand. De daarmee gepaard gaande instandhouding van extreme honger en armoede bij grote delen van de wereldbevolking, zijn gekend.

 

 

Toolkit

Het rapport stelt een toolkit voor, die op alle niveaus van de logistieke keten voor verbeteringen en meer efficiëntie moet zorgen, van voedselproductie tot distributie en consumptie. Naast de duidelijke klimatologische noodzaak, moeten die stappen ook een gunstig effect hebben voor bedrijven, nationale en lokale overheden en eindgebruikers, door kosten te vermijden die anders besteed worden aan verspilde productie. Dit kan voor overheden en bedrijven dus een extra stimulans zijn om de oorzaken van verspilling aan te pakken.
Bron: UNEP News Centre

Meer over het FAO rapport:

 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel