Voer actie voor het werk van Jeanne Devos

Plan je een solidariteitsactie voor mensen in het Zuiden? Dan heeft Broederlijk Delen een interessant voorstel: voer actie rond het thema van de huisarbeidsters in India. Koop onze nieuwe DVD "Ongezien. De beweging van de huisarbeidsters in India" en vraag naar onze nieuwe folders. Het is een korte film over de National Domestic Workers Movement, met zuster Jeanne Devos. De film is een ideale kennismaking.

Zuster Jeanne Devos nam in 1985 het initiatief om zich samen met enkele medestanders te engageren voor de vele huisarbeidsters die ‘onzichtbaar’ in de huizen van de rijkere klasse en van de middenklasse uitgebuit werden. Eerst ging hun aandacht uit naar de opvang van vrouwen in crisissituaties maar al vlug zagen ze dat het ook om kinderen ging. Ondertussen is de NDWM uitgegroeid tot een beweging waarin de huisarbeidsters zelf initiatieven nemen om hun situatie en die van hun lotgenoten te verbeteren. Nu is de beweging actief in 22 staten. Ze telt 2 miljoen leden die de zaak van de naar schatting 90 miljoen huisarbeidsters in India behartigen.

Van bij het begin, in 1985, heeft Broederlijk Delen in de beweging geloofd. Toen stond het thema huisarbeid nog niet in de belangstelling. Onze ontwikkelingsorganisatie is de NDWM al die tijd financieel en moreel blijven ondersteunen. En dat engagement willen we in de toekomst nog versterken door de beweging jaarlijks meer geld toe te kennen en de solidariteit met de huisarbeidsters wereldwijd te stimuleren.

Bekijk dus de DVD met je groep en steun het werk van de NDWM. In 2009 gaat de vastencampagne van Broederlijk Delen over India en zal het werk van de NDWM nog eens extra in de kijker staan.

Meer info op onze website

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel