"Vooruitgang in Afghanistan is wel degelijk mogelijk"

Op woensdag 28 oktober komen Ahmed Rashid en Jef Lambrecht naar het Kaaitheater in Brussel voor een MO*lezing over Afghanistan en Pakistan. In aanloop naar de lezing willen we het debat stimuleren, daarom lanceren we enkele opinies waarop we graag uw reactie krijgen.

Opinie 3: ‘Vooruitgang in Afghanistan is wel degelijk mogelijk’

Vooruitgang in Afghanistan is wel degelijk mogelijk –indien er massaal, gecoördineerd en meteen geïnvesteerd wordt in menselijke veiligheid, ontwikkeling, onderwijs en gezondheidszorg. Dat schrijven vijftien organisaties in Kaboel op 15 oktober.

‘De Afghanen verlangen wanhopig naar zowel menselijke als fysieke veiligheid –dat wil zeggen: banen, basisvoorzieningen en transparante staatsinstellingen. Dat zijn ambitieuze doelstellingen, gelet op het toenemende geweld en de talloze uitdagingen waar de regering voor staat.

Maar de vooruitgang die de voorbije acht jaar gerealiseerd werd, vooral op vlak van het opvoeren van het aantal kinderen in basisonderwijs en van het verbreden van de toegang to gezondheidszorg, toont dat positieve verandering wel degelijk mogelijk is. Als er voldoende politiek wil is, voldoende rekenschap afgelegd wordt en als er voldoende publieke steun is bij het middenveld en internationale donors, dan kunnen deze doelstellingen waargemaakt worden. De tijd loopt en het is belangrijk dat er onmiddellijk gehandeld wordt. Want miljoenen Afghaanse mensenlevens hangen ervan af.’

Conclusie uit het memorandum Key Recommendations to the Next Afghan Government dat vijftien nationale en internationale actoren in Afghan istan schreven voor de nieuwe Afghaanse regering. De ondertekenaars zijn Afghan Development Association (ADA), Afghan Peace and Democracy Act (APDA), Afghan Women’s Skills Development Center (AWSDC), Afghan Civil Society Forum (ACSF), Coordination of Humanitarian Assistance (CHA), Cooperation Center for Afghanistan (CCA), Cooperation for Peace and Unity (CPAU), Education Training Center for Poor Women and Girls of Afghanistan (ECW), Helping Afghan Farmers Organization (HAFO), Human Rights Advocacy and Research Consortium (HRRAC), Oxfam International, Organization for Human Welfare (OHW), Sanayee Development Organization (SDO), Saba Media Organization (SMO) and Skills, Trainings and Rehabilitation Society (STARS).

Lees meer en reageer.

Deel dit artikel