Vrede vzw vraagt dat onze regering eindelijk reageert op de gebeurtenissen in Gaza

(persbericht)

De al moegetergde bevolking in Gaza is opnieuw het slachtoffer van een strafexpeditie door het Israëlische leger. Onze regering hult zich al maanden in stilzwijgen. Ze ontloopt daarmee niet alleen haar verantwoordelijkheid maar verliest ook alle geloofwaardigheid op vlak van de verdediging van mensenrechten.


De vernietiging van bruggen en een elektriciteitscentrale kunnen in geen enkel opzicht verantwoord worden als daden die tot doel hebben om een gevangen Israëlische soldaat te bevrijden. Deze grootschalige militaire operatie staat buiten alle proporties. De vernietiging van burgereigendommen is een flagrante overtreding van het internationaal humanitaire recht zoals bepaald door de Vierde Conventie van Genève. Deze militaire invasie komt bovenop eerdere zware inbreuken op het humanitaire recht. Sinds 20 mei hebben Israëlische raketten minstens 25 burgers gedood, inclusief 7 kinderen, hoewel ze niet deelnamen aan gevechten.

Dergelijke buitenproportionele militaire acties worden als oorlogsmisdaden gedefinieerd. Het principe van de proportionaliteit, een belangrijk facet van het internationaal humanitair recht, verbiedt een aanval, zelfs tegen een legitiem militair doelwit als geweten is dat de aanval buitengewone schade kan opleveren die niet in verhouding staat tot het voorziene militaire voordeel.

Op de internationale gemeenschap en de verdraghebbende partijen rust de plicht om te zorgen dat het internationaal humanitair recht wordt gerespecteerd. Vrede vzw is dan ook niet te spreken over het voortdurende stilzwijgen van onze regering. Minister De Gucht is er als de kippen bij om Palestijnse terreurdaden te veroordelen, maar heeft de jongste maanden nog geen woord besteed aan de recente golf van staatsterreur in de Gaza. België zegt dat mensenrechten “een vooraanstaande plaats innemen in het Belgische buitenlandbeleid”. In het Midden-Oosten verliest dit beleidsaspect alle geloofwaardigheid.

De internationale gemeenschap gaat niet vrijuit. Het geweld komt bovenop de financiële boycot tegen Hamas. Die dreigt voor de gemiddelde Palestijn op een humanitaire catastrofe uit te draaien en doet bovendien de interne spanningen oplopen met nog meer geweld als gevolg. De speciale VN rapporteur voor de mensenrechten in de Palestijnse gebieden heeft zopas in zijn rapport geschreven dat de Palestijnse bevolking in de bezette Palestijnse gebieden ‘getraumatiseerd’ is. De Palestijnen verliezen alle geloof in de internationale gemeenschap, aldus de rapporteur die ongemeen scherp uithaalt naar het Kwartet (waar ook de EU deel van uitmaakt):  “Het kwartet lijkt zijn positie te hebben veranderd van vredesbemiddelaar naar politieman. Het Palestijnse volk heeft economische sancties opgelegd gekregen. Dat is de eerste keer dat een bezet volk op een dergelijke manier wordt behandeld.”

Vrede vzw roept België op om niet langer zijn verantwoordelijkheden te ontlopen en te werken aan een koerswijziging van de Europese Unie, die de werkelijke daders bestraft en de slachtoffers in hun rechten herstelt. De juiste koers is die van het internationaal recht en daar heeft de explosieve Midden-Oosten regio een dringende behoefte naar.

zie ook ons artikel: Machtspel achter rivaliteit Hamas en Fatah

Vrede DOOR:

Deel dit artikel