Vrouwen aan de macht in El Salvador?

Trias-partner RUM wil onderdrukte vrouwen een stem geven in het lokale Salvadoraanse beleid. Daarom lanceerde het samen met haar zusterorganisaties de eerste School voor Vrouwen in Coöperaties.

In El Salvador maken vrouwen amper 20% uit van de beslissingsorganen. Vrouwen bepalend maken in de economie en de politiek is geen sinecure. Zeker in de sector van de coöperaties zijn de verhoudingen bedroevend. Officiële posten binnen deze koepelorganisaties blijven in veel gevallen een mannenbastion.

Daarom richtte het Red de Unión de Mujeres (RUM), een Trias-partner, samen met bevriende organisaties de School voor Vrouwen in Coöperaties op. Deze school moet ervoor zorgen dat vrouwen toegang vinden tot coöperaties, belangrijke posten gaan innemen en begrijpen waarom hun rol in die coöperaties cruciaal is.

"Het uiteindelijke doel van de school is vrouwen een stem geven binnen coöperaties", reageert het RUM. "De school moet ervoor zorgen dat er aandacht komt voor ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en dat hun problemen aangekaart en geanalyseerd worden. Op die manier worden zelfde voorwaarden en kansen gecreëerd voor mannen en vrouwen. We willen echte leidsters maken van vrouwen, zowel op gemeentelijk als op regionaal niveau", aldus nog het RUM.

"De school is in feite een trainingsprogramma", verduidelijkt Clara Escamilla, Trias-adviseur in El Salvador. "De lessen worden gegeven in het hoofdkwartier van het RUM. Maar daar blijf het niet bij. De lessen moeten doorgegeven worden naar de gemeenschappen waar de deelnemende vrouwen leven. Het lessenpakket omvat een module dat van de studentes lesgeefsters maakt. Op die manier worden kennis en kunde rond coöperativisme verspreid binnen onze interventiegebieden."

Het lessenpakket omvat vijf cycli die vrouwen inzicht moeten geven in verschillende aspecten van coöperaties en bewustwording. Zo praten de deelneemsters in de eerste drie cycli over eigenwaarde, gender en identiteit, leiderschap, conflicthantering, principes en waarden binnen coöperaties, de rol en functies van een coöperatie, wettelijke kaders, businessmanagement en rechten van de mens. Tijdens cyclus vier en vijf worden de deelnemers getraind om hun kennis door te geven: trainingsmethodieken, werken in groep, assertieve communicatie, onderzoekstechnieken en schrijven van rapporten behoren dan tot de thema's.

"Deze aanpak zorgt ervoor dat er niet enkel een verandering is van attitude van en tegenover vrouwen," gaat Escamilla verder, "maar ook dat instellingen worden omgevormd en een vrouwvriendelijker beleid gaan hanteren."

Voor het eerste trainingsprogramma schreven 25 vrouwen zich in. Zij hebben ondertussen de eerste cyclus doorlopen. Ze geven aan heel tevreden te zijn met de lessen die ze kregen, vooral omdat ze vroeger nooit de kans hadden om zich hiervoor in te schrijven. Sommige deelneemsters gaan eind januari naar een congres rond coöperaties in Centraal-Amerika. Daar gaan ze overleggen met leiders van andere coöperaties.

Tijdens de tweede cyclus is het de bedoeling om kennis al door te geven aan andere leden van het RUM en zelfs daarbuiten. Carolina Quintanilla heeft net haar eerste lessenpakket gekregen: "Ik was bijzonder tevreden en stelde onmiddellijk voor om mijn kennis te delen met andere partners van Trias in El Salvador, zoals CCA en Redga."

In El Salvador is machismo nog alomtegenwoordig en een van de oorzaken van de onderdrukking van de vrouwen. Ze worden vaak als minderwaardig beschouwd en blootgesteld aan geweld. Hierdoor durven vrouwen niet voor hun rechten op te komen en kunnen ze zich ook niet ontplooien. Het RUM en Trias willen met deze School voor Vrouwen in Coöperaties de situatie in hun interventiegebied aanpakken.

http://www.triasngo.be

Deel dit artikel