Waarom steunt 11.11.11 de Pakistanactie?

 

11.11.11 - koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging wil meewerken aan meer en betere samenwerking tussen noodhulporganisaties en organisaties die zich richten op strukturele hulp. Daarom zal 11.11.11 ook in de samenwerking rond Pakistan stappen, zij het dan low-profile en zonder financiƫle inzet.

De organisatie focust zich op structurele hulp, die zorgt voor goed uitgebouwde gemeenschapsinitiatieven. Ook bij rampen blijken deze gemeenschapsinitiatieven dikwijls cruciaal. Zij beschikken nu eenmaal over de nodige terreinkennis om zeer snel en op een adequate wijze in te grijpen. Zij kunnen hun expertise ook inzetten om externe noodhulporganisaties bij te staan. Het is duidelijk dat zij in deze moeilijke omstandigheden van onschatbare waarde zijn.

11.11.11 begrijpt dat tijdens rampen de aandacht volop gaat naar het lenigen van de eerste noden, maar pleit ervoor ook voldoende aandacht te hebben voor de grondoorzaken van onderontwikkeling. Dagelijks sterven er namelijk - ver weg van alle camera's - 30 000 mensen, waarvan 24 000 kinderen ten gevolge van extreme armoede.

Door een actieve participatie aan dit initiatief willen we niet alleen de lidorganisaties van de koepel maar ook onze vrijwilligers correcte informatie over het initiatief kunnen geven.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel