Wallonië mobiliseert een solidariteitsbijdrage voor drinkwater in het Zuiden

Een solidariteitsbijdrage door de Waalse regering voorgesteld in de verrekening van het drinkwater zou jaarlijks 2 miljoen Euro opbrengen. De nieuwe belasting werd voorgelegd en volgt zijn weg op initiatief van dhr Lutgen, Minister van landbouw, landelijke gebieden en milieu. Per m³ water betaalt de gebruiker 1,25 eurocent; per gezin zou dit neerkomen op 1,25 Euro per jaar. De opbrengst moet dienen om projecten voor drinkwater en sanering te steunen in de derde wereld. De 2 miljoen Euro betekent een verhoging met 10 % van de voorziene eigen bijdrage voor de ontwikkelingssamenwerking.
 
Deze nieuwe belasting is een uitbreiding van het bestaande “Sociale Fonds voor Water” dat financiële hulp biedt aan inwoners van Wallonië die moeilijkheden hebben om hun waterrekening te betalen.  Dit fonds wordt eveneens met 1,25 Eurocent  per verrekende m³ water gespijsd. In 2004 genoot 0,5 % van de aangesloten gezinnen van deze steun met een gemiddelde van 132 Euro.
 
In samenhang met het Waals beleid van internationale Relaties van Minister Simonet hebben gemeenten, provincies, de openbare watermaatschappijen en de NGO’s toegang tot het fonds, mits volgende doelstellingen in acht genomen zijn:
- lokale infrastructuur financieren voor productie, verdeling of zuivering;
- ontwikkelen van partnerschap tussen gemeentebesturen in noord en zuid;
- herstel van de waterbedeling in landen die door natuurrampen getroffen zijn;
- uitvoer van technische en wetenschappelijke deskundigheid verworven in de Waalse Regio.
 
Een eerste lectuur van het voorontwerp van decreet had al plaats in december 2006.
 
Wallonië is de eerste die een solidariteitsbelasting heft voor zowel binnenland als buitenland.

Meer info:
Audrey Jacquiez  e-mail. Audrey.jacquiez@gov.wallonie.be
Gaëtan Frippiat  e-mail. Gaetan.frippiat@gov.wallonie.be


 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel