Water en natuurrampen

Op de tweede woensdag van oktober valt jaarlijks de ‘International Day for Natural Disaster Reduction’. Dit is een initiatief van de Verenigde Naties om de aandacht te vestigen op de noodzaak van het beperken en voorkomen van (de gevolgen van) natuurrampen. De volgende feiten en cijfers illustreren het belang hiervan.
Wereldwijd is er een enorme toename van het aantal mensen dat getroffen wordt door natuurrampen. Deze rampen variëren van extreme droogte tot zware overstromingen, maar allemaal worden ze veroorzaakt door slecht water- en landbeheer en mogelijk ook door klimaatverandering.
De verliezen als gevolg van deze rampen wegen extra zwaar door in de armste landen. Daar sterven 13 keer meer mensen door dergelijke rampen dan in de rijke landen.
Ongeveer 75% van de wereldbevolking woont in gebieden die in de periode 1980-2000 minstens één keer getroffen werden door een aardbeving, tropische cycloon, overstroming of droogte.
Aardbevingen, tropische cyclonen, overstromingen, droogte en de gevolgen van deze rampen  maken dagelijks meer dan 184 dodelijke slachtoffers.
Tussen 1990 en 2001 telde men wereldwijd 2200 grote en minder grote waterrampen. De helft ervan waren overstromingen, gevolgd door de uitbraak van ziekten/epidemieën na gebruik van besmet water (28%) en droogte (11%). Van deze 2200 rampen vond 35% in Azië plaats, 29% in Afrika, 20% in Amerika, 13% in Europa en 3% in Oceanië.
In sommige gevallen had één enkele ramp in arme landen een daling met 10% van het bruto binnenlands product tot gevolg.
De jaarlijkse economische verliezen als gevolg van rampen stegen van 75,5 miljard dollar in de jaren 1960 tot 659,9 miljard dollar in de jaren 1990.
In de jaren 1990 werden meer mensen getroffen door rampen dan in het decennium ervoor. We spreken over een stijging van gemiddeld 147 miljoen getroffen mensen per jaar in de periode 1981-1990 tot gemiddeld 211 miljoen mensen per jaar in de periode 1991-2000.
65% van de mensen die getroffen werden door een natuurramp is het slachtoffer van een overstroming en bijna 20% wordt getroffen door hongersnood.
Tussen 1973 en 1997 leden jaarlijks gemiddeld 66 miljoen mensen schade door overstromingen. Dit maakt overstromingen tot de schadelijkste soort natuurramp.
Van 1991 tot 2000 hebben droogtes 280.000 dodelijke slachtoffers gemaakt en voor tientallen miljoenen US dollar schade aangericht.
De Indische deelstaat Orissa kreeg in 2000 af te rekenen met zware overstromingen. Daarop volgde in 2001 de ergste droogte in een decennium en nieuwe overstromingen. Van de 32 miljoen mensen die er woonden werden er ongeveer 27 miljoen door deze rampen getroffen.
Begin jaren 1990 zorgde een droogte in Zimbabwe voor een daling met 11% van het BNP en een koersval van 60% op de aandelenmarkt. Recentere overstromingen in Mozambique leidden tot een BNP-daling van 23%.
Bron:
UNESCO Water Portal Bi-monthly Newsletter No. 209: Water and natural disasters in celebration of International Day for Natural Disaster Reduction; 14 October 2008.
http://www.unesco.org/water/news/newsletter/209.shtml

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel