Water Footprint Network gelanceerd

Op 16 december 2008 vond in Londen, op de Corporate Water Footprint Conference, de lancering plaats van het Water Footprint Network. Hierbij werden de partnerorganisaties en bedrijven voorgesteld, die allen de missie van het Water Footprint Network ten volle ondersteunen. Het Water Footprint Network en zijn partners streven naar de ontwikkeling en de toepassing van de Water Footprint, of watervoetafdruk, als hulpmiddel voor de overgang naar een meer duurzaam en gelijk verdeeld waterverbruik en -beheer over de hele wereld.

Het Water Footprint Network is erg tevreden met de toenemende aandacht voor het concept watervoetafdruk van een brede groep partnerorganisaties in de wereld. Met deze vaste basis aan partners uit bedrijven, de civiele maatschappij, de Verenigde Naties, de overheid en academische organisaties, kunnen enkele sleutelprojecten voor de ontwikkeling van het concept watervoetafdruk eindelijk aangepakt worden. Aan de vele aanvragen vanuit diverse hoeken, vertrouwt men er ook op dat meer en meer organisaties hun interesse om hieraan mee te werken zullen uiten. ‘Dit is precies het soort versnellingsproces dat nodig is om eindelijk af te rekenen met de steeds groter wordende bedreigingen die er bestaan voor de maatschappij, milieu en de economie, gerelateerd aan water’, aldus Derk Kuiper, gedelegeerd bestuurder van het Network.

Professor Arjen Hoekstra, die het concept watervoetafdruk in het leven heeft geroepen en tevens de wetenschappelijke directeur van het netwerk is : “Het concept van de watervoetafdruk heeft in belangrijke mate bijgedragen om de impact van de mens op zoetwatersystemen beter te verstaan en bovendien toegelaten om de directe link hiervan met menselijke consumptie te leggen. Zaken zoals lokale watertekorten en vervuiling worden nu beter begrepen en kunnen worden aangepakt door naar de impact van productie en toeleveringsketens als een geheel te kijken. Lokale watertekorten en watervervuiling zijn dikwijls nauw verbonden met de wereldwijde handel aan zgn. waterintensieve goederen. Aan de hand van de watervoetafdruk is duidelijk aan te tonen dat de (overwegend) importerende landen een grote druk uitoefenen op de waterbronnen van de (overwegend) exporterende landen. Bovendien zijn deze laatste over het algemeen die landen met een zwak waterbeheer en de daarmee gepaard gaande lokale waterproblemen. We zien nu dat niet enkel de overheden, maar ook bedrijven en organisaties die de civiele maatschappij vertegenwoordigen, hun rol erkennen als belangrijke spelers in watergebruik en waterbeheer. Het Water Footprint Network is een platform voor deze spelers waar wordt gestreefd naar een duurzaam en gelijk verdeeld waterverbruik door de toepassing van het concept watervoetafdruk.”
  
Het Water Footprint Network zet zich, in samenwerking met zijn steeds groeiende groep partnerorganisaties, in om tot richtlijnen en standaarden te komen die toelaten de watervoetafdruk te begroten en te meten en praktische middelen te ontwikkelen om met de watervoetafdruk te kunnen werken in beleid, beheer en wetgeving. Hiernaast houdt het netwerk zich bezig met de ondersteuning en de bevordering van verdere uitwisseling van kennis en informatie over watervoetafdrukken, waterbeleid en de verbandlegging tussen de watervoetafdruk en de koolstof- en ecologische voetafdruk, allemaal binnen de uiteindelijke doelstelling de globale samenleving toe te laten om te communiceren over watervoetafdrukken en de negatieve invloed ervan te verminderen op mens en milieu.

Onder de deelnemende organisaties/bedrijven zijn o.a. de Wereldbank, het UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie, de Coca-Cola Company, de Universiteit van Twente, WWF, EAWAG, Nestlé en vele anderen. 
 
Het Water Footprint Network nodigt nieuwe partners van alle belanghebbende groepen uit om hun missie te ondertekenen en hun activiteiten te ondersteunen om de watervoetafdruk verder te ontwikkelen en te komen tot een meer duurzaam en gelijk verdeeld waterverbruik. De instructies voor de partneraanvraag en bijhorende formulieren zijn terug te vinden op de website van de organisatie.

Bron: http://www.european-waternews.com/news/id366-Water_Footprint_Network_Launched.html

Informatie: http://www.waterfootprint.org/?page=files/home

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel