Water is cruciaal voor duurzame ontwikkeling

Birak Tsjaad, foto Dieter Telemans, 2003[Foto: Zoeken naar water in Birak, Tsjaad. ©Dieter Telemans]

Toegang tot water is een gemeenschappelijk goed en een onvervreemdbaar en universeel mensenrecht dat door elke lidstaat van de VN moet worden erkend.  Een echte betrokkenheid van de burgers in het beheer en de bescherming van deze natuurlijke rijkdom is essentieel. 

Het is cruciaal dat deze elementen integraal deel uitmaken van de agenda 2015-2030 voor menselijke ontwikkeling. Dat vindt Rés'Eau, een netwerk van Belgische organisaties die,  direct of indirect, rond het thema water werken.
"Water is de sleutel tot een goed ontwikkelingskader.  Daarom moet het ingebed worden in het denkproces rond het Post-2015 ontwikkelingskader en de toekomstige Duurzame Ontwikkelingsdoelen".

"Toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen voor ieder is in juli 2010 erkend als een fundamenteel mensenrecht door de VN.  Het is hoog tijd om dit universeel recht te concretiseren!" verklaart Marc Despiegelaere in naam van Rés'Eau *.

Aanbevelingen van het platform Rés'Eau

Gebaseerd op een kritische analyse van de verschillende processen die zich binnen de VN afspelen om tot de toekomstige ontwikkelingsdoelen te komen, schuiven de leden van het platform Rés'Eau volgende aanbevelingen naar voor wat betreft water: 
 1. Zoals voorgesteld in het rapport van het 'High Level Panel of Eminent Persons'1, steunt Rés'Eau het idee om water als een doel op zich op te nemen in de toekomstige ontwikkelingsdoelen.
   
 2. Rés'Eau vraagt dat water als een gemeenschappelijk goed voor de mensheid wordt opgenomen in de ontwikkelingsdoelen.
   
 3. Dit vorige impliceert ook dat de toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen voor ieder, erkend als een fundamenteel mensenrecht2, zo snel als mogelijk geconcretiseerd wordt. Dit gaat met name via het inschrijven van dit recht in de Grondwet en nationale wetgevingen van elke lidstaat van de VN, alsook door het opzetten van sociale, politieke en economische mechanismen om dit recht uit te voeren. Bovendien herhaalt Rés'Eau dat het recht op water voor ieder niet te scheiden is van het recht op sanitaire voorzieningen.
   
 4. In de toekomstige ontwikkelingsdoelen moet men ook expliciet meenemen dat het beheer van water publiek moet zijn en de verantwoordelijkheid is van de nationale staten, die dit beheer in nauw overleg met hun burgers moeten doen.
   
 5. Met het doel tot een efficiënte burgerparticipatie te komen, moet in de toekomstige ontwikkelingsdoelen ook rekening gehouden worden met het belang van sensibilisatie en educatie van de bevolking over water en sanitatie.
   
 6. Ten slotte moet in de toekomstige ontwikkelingdoelen expliciet het belang opgenomen worden van de bescherming van de watervoorraden en het deugdelijk bestuur van water per stroombekken met een reële betrokkenheid van de burger. Het is ook belangrijk dat het gebruik aan water in overeenstemming is met de aanvulling door de natuur van deze hulpbron.

   
Meer info:

(1) Rapport van het High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda, A new global partnership : eradicate poverty and transform economies through sustainable development, mei2013.

(2) Resolutie van de Algemene Vergadering van de VN : A/RES/64/292, «Het recht op water en sanitatie», 28 juil. 2010.

Rés'Eau  is een groepering van Belgische middenveldorganisaties die,  direct of indirect, rond het thema water werken. 
De leden zijn: PROTOSIERPEGoodPlanet BelgiumIngénieurs sans frontièresObjectif ÔOxfam Solidarité, Euracme, Coordination Gaz-Électricité-Eau Bruxelles11.be:

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel