Water is cruciaal voor ontwikkelingwaterrapport_unicefDe meeste sociale en economische uitdagingen waar de Afrikaanse regio voorstaat, hebben te maken met water. En het essentiële probleem daarbij is niet de waterschaarste, maar veeleer de toegang tot water.

Over het geheel genomen is Afrika relatief rijk aan water. Het heeft uitgestrekte wetlands en beperkte, maar wijdverspreide grondwatervoorraden. Daarnaast heeft het een enorm potentieel voor de productie van energie door middel van waterkracht, en een even belangrijk potentieel voor het verhogen van de landbouwproductie en productiviteit. Maar de politieke en economische uitdagingen maken het moeilijk om dit potentieel te ontwikkelen ter ondersteuning van de duurzame ontwikkeling in de regio.

De oplossing start bij een grotere focus op (en investeringen in) de ontwikkeling, het onderhoud en de exploitatie van waterinfrastructuur, in combinatie met training, opleiding en institutionele capaciteitsopbouw voor een goed beheer van water.

Dit staat te lezen in de jongste editie van het UN-World Water Development Report (WWDR4), dat bij het begin van het 6e Wereldwaterforum in Marseille is voorgesteld.

Na decennia van lage economische groei hadden verschillende Afrikaanse landen recent uitzicht op substantiële groei. Maar zonder innovatieve en gezamenlijke inspanningen om de watervoorraden van de regio beter te beheren, zal deze groei zich niet doorzetten, zegt men bij de VN.

"Sub-Saharisch Afrika gebruikt nauwelijks 5% van zijn jaarlijkse hernieuwbare zoet water, maar de toegang tot een verbeterde watervoorziening in zowel stedelijke als landelijke context is nog steeds de laagste in de wereld", aldus het rapport.

"Het gebrek aan toegang tot voldoende en veilig drinkwater en aan voedsel- en energieveiligheid is niet per se gebonden aan de beschikbaarheid van het water zelf, maar wel aan een gering aanpassingsvermogen, een gebrek aan doeltreffende ontwikkelingsstrategieën, gebrek aan effectieve (sub-)regionale institutionele structuren, en aan gebrekkige infrastructuur en economische en financiële beperkingen."

Het rapport ziet drinkwater, sanitaire voorzieningen, voedselzekerheid en continuïteit van de energievoorziening als de belangrijkste watergerelateerde sectoren. Naar die sectoren zou de meeste aandacht moeten gaan:

  • In Sub-Saharisch Afrika is de achterstand op de realisatie van de Millenniumdoelstelling voor Water en Sanitatie (MDG7- tegen 2015 het aantal mensen zonder duurzame toegang tot water en sanitatie halveren) gigantisch. Het gebrek aan veilig water en goede sanitaire voorzieningen is niet alleen nadelig voor de menselijke gezondheid en het welzijn, het belemmert ook de economische groei en veiligheid.

  • Waterkracht levert 32% van de energie in Afrika, maar zou nog meer ingezet moeten worden. Meer waterkracht gebruiken zou de economie stimuleren en het menselijk welzijn verhogen.

  • Afrika moet zijn landbouwproductie jaarlijks met 3,3% verhogen als het voedselzekerheid wil bereiken tegen 2025. Water is een essentieel onderdeel in het vermogen om de bevolking te voeden; geïrrigeerd akkerland is goed voor slechts 20% van het irrigatie-potentieel. In de meeste landen wordt minder dan 5% van de bebouwde akkers geïrrigeerd; er is dus nog veel ruimte voor de uitbreiding van irrigatie om de voedselzekerheid te verhogen.

Ondanks de diepe en wijdverbreide armoede in Afrika, begonnen ingrijpende economische hervormingen positieve resultaten op te leveren in vele landen. Maar volgens dit rapport, zal de recente positieve trend in de economische groei, en de bijbehorende sociale voordelen, niet standhouden, tenzij er een gezamenlijke inspanning komt voor de ontwikkeling van watervoorraden.

Mijlpaal

Het World Water Assessment Programme (WWAP) van de Verenigde Naties (gehost door UNESCO) brengt om de 3 jaar een World Water Development Report (WWDR) uit.
De 4de editie van het UN-World Water Development Report (WWDR4) biedt een beeld van de toestand van de natuurlijke hulpbron water over de hele wereld. Het analyseert en biedt tools en mogelijke antwoorden aan  regeringsleiders, de privé-sector en de civiele samenleving die de wateruitdagingen willen aangaan. Het suggereert manieren waarop instellingen kunnen worden hervormd en hun gedrag aangepast, en onderzoekt mogelijke bronnen van financiering voor de dringend noodzakelijke investeringen in water.

Dit WWDR4 is een mijlpaal binnen de WWDR serie. Deze 4e editie rapporteert rechtstreeks uit de regio's, met de nadruk op hotspots, en heeft veel aandacht voor gendergelijkheid, een cruciaal thema. Het introduceert een thematische benadering - 'Managing Water under Uncertainty and Risc' - in een wereld die sneller verandert dan ooit,  op vaak onvoorspelbare wijze, met steeds meer onzekerheden en risico's.

Het WWDR4 wil aantonen dat water een centrale rol heeft in alle aspecten van economische ontwikkeling en sociaal welzijn, en dat gezamenlijk optreden noodzakelijk is. Onderlinge afhankelijkheid tussen landen zal steeds meer door 'water' verweven worden. Immers, als geen onmiddellijke actie wordt ondernomen, zullen regio's en sectoren zonder voldoende water  sterker afhankelijk worden van andere, om in hun eigen behoeften te voorzien.

Deel dit artikel