“Water is leven!”: Actie voor het recht op water in Bolivia

De lokale vertegenwoordiger van Broederlijk Delen in Bolivia vertelt hoe organisaties in het land de krachten bundelen. Ze voeren in november samen actie voor het recht op water. 

"Door de vervuiling kunnen we deze rivier nergens meer voor gebruiken, niet eens als drinkwater voor de dieren", zegt de viceburgemeester van Caquingora stellig. "Maar ik laat mijn dieren wél hier drinken", geeft één van de aanwezige vrouwen toe. "Wat moet ik anders? Er is geen andere watervoorziening voor hen."

Schoon water, een kostbaar goed

We staan bij de rivier van Caquingora, op de hoogvlaktes in het departement van La Paz in Bolivia. Nu, in het droge seizoen, is de rivier niet veel meer dan een klein stroompje.Een paar kilometer hiervandaan, hogerop in het stroomgebied, zijn er maar liefst zeven mijnbouwbedrijven actief. Ook de provinciehoofdstad Coro Coro ligt daar. Allemaal lozen ze hun vervuilde water in de rivier.

 Zorgvuldig monitoren

Door een aantal bewoners van de gemeente werd daarom CORDEMAC opgericht, een organisatie voor de bescherming van het water en het milieu. Met steun van Broederlijk Delen en andere partneroganisaties, monitort CORDEMAC nu de kwaliteit van het water, met draagbare laboratoria.

bol agua vida campagne

Vandaag laten medewerkers aan hun lokale autoriteiten en gasten uit andere delen van Bolivia zien hoe dat werkt. In drie groepen staan we langs de rivier te oefenen met buisjes en flesjes. Met de resultaten hoopt de organisatie de lokale overheid te overtuigen om strenger op te treden tegen de vervuiling.

Droogte en gebrekkige voorzieningen

Ook de gemeenschappen van het district German Bush zijn bezorgd om het water. Door de mijnbouw wordt het water vervuild. Bijna nog erger is de jaarlijkse droogte.

Waar vroeger in oktober al de eerste regen viel, is de grond nu in november nog kurkdroog. Dat maakt het zaaien erg moeilijk. En het grasland om het vee te laten grazen? Dat wordt steeds schaarser.

Voorzieningen voor drinkwater en irrigatie, aangelegd door de overheid, worden slecht onderhouden. Ze voorzien trouwens ook niet in de behoeftes van de gemeenschappen.

Nood aan beter beheer

Via de syndicale boerenorganisatie, en met hulp van ANAPA, een partner van Broederlijk Delen, werkt CORDEMAC aan plannen voor een beter beheer van water en grond in het gebied. Daarvoor heeft de organisatie wel de medewerking en investeringen nodig van de lokale overheid.

Ook op nationaal niveau is er nood aan een integraal beleid. In 2011 werd er door sociale organisaties al een voorstel uitgewerkt voor een Waterwet, maar die ligt al jaren te stof te vergaren in het parlement.

In de Boliviaanse Grondwet staat nochtans dat toegang tot water een basisrecht is voor alle mensen. In de praktijk is het in veel rurale gemeenschappen nog een erg heikel punt. Zonder water zijn duurzame landbouw of andere alternatieven op het platteland onmogelijk. Het is vandaag dan ook een van de voornaamste redenen voor migratie.

Water is leven

Daarom besloten de partners van Broederlijk Delen om samen met andere organisaties in november actie te voeren voor het water. De campagne "Luchar por el agua es luchar por la Vida" (vechten voor het water is vechten voor het leven) bestaat uit activiteiten in verschillende steden en de publicatie van onderzoeken en andere informatie.

Daarnaast wordt er gefocust op een gezamenlijke campagne op social media. Voor sommige organisaties een relatief nieuw terrein, en dus ook een leermoment! Ook Broederlijk Delen staat graag stil bij het thema. Water, voor ons zo normaal, is in Bolivia allesbehalve een vanzelfsprekendheid.

Verslag door Suzanne Kruyt, lokale vertegenwoordiger van Broederlijk Delen in Bolivia.

Deel dit artikel