Water ondergeschoven kindje in klimaatgesprekken

De gevolgen van klimaatverandering hebben vooral te maken met water: overstromingen en een stijgende zeespiegel, te weinig water, neerslag op het verkeerde momenten de verkeerde waterkwaliteit.

Voor de rol van water is in de aanloop naar de klimaatgesprekken te weinig ruimte, klagen waterorganisaties. Vooral het terugdringen van de CO2-uitstoot bepaalt de agenda.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, zette afgelopen week de schijnwerpers op het "recordaantal" extreme weergebeurtenissen waar de wereld dezer dagen mee te maken heeft. Met het oog op de aanstaande klimaatgesprekken in Parijs in december, waarschuwde hij dat in de zuidelijke Pacific complete eilanden gevaar lopen door de stijging van de zeespiegel.

In het zuidoosten van Brazilië is sprake van de ergste droogte in tachtig jaar. In Californië hebben mensen te maken met de ergste droogte in een eeuw, en met natuurbranden. Malawi kampt met overstromingen en in het Arctisch gebied zijn hele dorpen in gevaar, zei Kerry tijdens een toespraak bij de Universiteit van Indiana.

Overstromingen

Ondanks Kerry's waarschuwingen blijft water een relatief verwaarloosd onderwerp in de aanloop naar de klimaatconferentie in Parijs. De aandacht gaat vooral uit naar CO2-uitstoot. De armsten in de wereld hebben vooral te kampen met de gevolgen van de klimaatverandering, zegt Louise Whiting van het Britse WaterAid. Die gevolgen hebben vooral te maken met water: overstromingen en een stijgende zeespiegel, te weinig water (droogte), neerslag op het verkeerde moment (onvoorspelbare neerslagpatronen) en de verkeerde waterkwaliteit (te zout of te veel vervuild).

De meer dan 650 miljoen armen en gemarginaliseerden die afhankelijk zijn van onveilige waterbronnen, zullen steeds kwetsbaarder worden doordat deze bronnen te maken hebben met de gevolgen van de klimaatverandering. Whiting gaf als voorbeeld overstromingen van waterputten en vervuiling van zoetwaterbronnen met zout zeewater.

WaterAid roept de internationale gemeenschap op om waterzekerheid tot prioriteit te verheffen als het gaat om het helpen van arme landen bij de klimaataanpassing. Het gaat dan in eerste instantie om toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne.

Adequate watervoorziening en sanitaire voorzieningen verbeteren de gezondheid van mensen, het onderwijs en de economische stabiliteit, zegt Whiting. "We moeten ook garanderen dat geld gaat van de mensen die de problemen veroorzaken, naar de mensen die de meeste moeite hebben met die problemen om te gaan."

Armoede

In 2010 stemde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) voor een resolutie die water en sanitatie erkent als mensenrecht. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft herhaaldelijk gezegd dat veilig drinkwater en adequate sanitaire voorzieningen cruciaal zijn voor armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en de Millenniumdoelen (MDG's) in het algemeen.

De Millenniumdoelen van de Verenigde Naties lopen af in december. Zij worden vervangen door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's), die op 25 september door wereldleiders zijn aangenomen. In de SDG's worden water en sanitatie uitgelicht als belangrijke onderwerpen op de ontwikkelingsagenda na 2015.

Tegen 2030 hopen de VN dat er voor iedereen in de wereld veilig en betaalbaar drinkwater beschikbaar is. Volgens cijfers van de VN moeten nog steeds 1,8 miljard mensen leven met fecaal verontreinigd drinkwater.

 

IPS DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels