Waterproblematiek bij de grootste wereldrisico's


In het nieuwe 'Global Risks rapport' van het World Economic Forum (WEF) staat de watercrisis op de derde plaats, na de schuldencrisis en de aanhoudende werkloosheid. Deze crisis houdt gevaren in voor de sociale stabiliteit, voor de voedsel- en energieproductie en bedreigt miljarden mensen. 
Naast deze jammerlijke bronzen stek voor de watercrisis staan in de top tien nog drie risico's gerelateerd aan water:

  1. Het tekortschieten in het voorkomen van of aanpassen aan de klimaatverandering
  2. Overstromingen en droogte door extreme weersomstandigheden
  3. Voedselcrisis door waterschaarste en watervervuiling

"Geen enkele regering, bedrijf of liefdadigheidsinstelling kan deze problemen alleen oplossen," zegt co-auteur van het rapport Margareta Drzeniek-Hanouz, directeur en econoom van het Global Competitiveness and Benchmarking Network van het WEF.


wereldrisicos
Het rapport haalt aan dat watertekorten en overstromingen een verstrekkende impact hebben. Zo wordt onderzoek geciteerd dat stelt dat de droogte in Syrië (2006 tot 2011) mee aan de basis lag voor de burgeroorlog.

Mislukte oogsten op het platteland zorgden er voor dat boeren verhuisden naar steden, wat de bestaande economie onder druk zette. Het conflict was niet onvermijdelijk, maar de uitputting van hulpbronnen verhoogde wel de druk op politieke systemen, culturen en economieën. Zo leidden ook de droogte en slechte graanoogsten in Rusland in 2010 tot exportbeperkingen.

De hogere kosten voor brood zorgden voor een extra duwtje voor de Arabische lente. De overstromingen een jaar later in Thailand hakten in op de auto- en computerindustrie.

 

Trends


Het 'Global Risks rapport' neemt ook nota van trends op lange termijn met betrekking tot de veiligheid van de zoetwatervoorraden in de wereld: de klimaatverandering zal de komende decennia het leven op aarde fundamenteel veranderen met overstromingen en periodes van chronische droogte.

Ongeveer 600 miljoen mensen wonen bovendien op land dat minder dan 10 meter boven het zeeniveau ligt. Bangladesh en het gebied aan de Mekong-delta, twee van meest dichtbevolkte gebieden ter wereld, zijn sterk bedreigd.

Het rapport hanteert economisch verlies en sterfgevallen als richtlijn. Voor de opmaak van het rapport wordt aan diverse respondenten gevraagd om 31 vooraf geselecteerde risico's te beoordelen op basis van waarschijnlijkheid van het risico en de ernst. Voor het eerst werd aan de respondenten gevraagd om de vijf risico's te selecteren die zij het meest zorgwekkend vonden. Personen jonger dan 30 en vrouwen hechten meer belang aan de milieurisico's. Er zijn de laatste jaren echter meer jongeren die deelnemen aan het onderzoek, wat een mogelijke verklaring is voor een hogere notering voor het waterrisico.

"Elke graad telt nu," zegt Jacob Schewe, hoofdauteur van het rapport, en wetenschapper bij het Potsdam Institute for Climate Impact Research. Een toename van de gemiddelde wereldwijde temperatuur met 2 graden Celsius zal het aantal mensen met waterschaarste met 40% doen stijgen.


Meer info:

(bron afbeelding: Global Risks Perception Survey 2013-2014)
Join For Water DOOR:

Deel dit artikel