Waterputten zijn vergiftigd met arseen in Burkina Faso

 

Wegens het gebruik van het door arseen vergiftigd water constateerde men veel huidziekten in het noorden van Burkina Faso. Hierop besloot de regering van Burkina Faso elf diepwaterputten te sluiten in een streek waar water een zeldzaam goed is.
“Wij hebben te maken met veel te veel huidziekten in de streek,” verklaarde Moussa Dadjouari, directeur voor de gezondheid in het noorden van het land, “daarom hebben we nader onderzoek gedaan en ontdekt dat de ziekten te maken hadden met het gebruik van het drinkwater uit bepaalde putten.”
Ook Unicef besloot na het onderzoek van 360 putten in het Noorden zeven ervan te vervangen. Elke waterbron in Burkina Faso kan potentieel een teveel aan arseen bevatten.

Zieken hebben te maken met onmiddellijk zichtbare symptomen als braken, buikpijn en diarree met bloed. Langere blootstelling aan arseen veroorzaakt kanker van de longen en de nieren.

Tidiane Zougouri, een ecologist die gekant is tegen het sluiten van de putten stelt: “Studies hebben aangewezen dat het gebruik van ijzeroxide aanwezig in zand een uitstekend middel is om het arseen te absorberen en het water alsnog drinkbaar te maken”.

De regering heeft een interministerieel comité geïnstalleerd om het probleem te helpen oplossen. Omdat de bewoners sterk afhankelijk zijn van het water, heeft de regering beloofd nieuwe putten te boren om de besmette putten te vervangen.


 


De problematiek van Arseen in het grondwater in het kort

Heel wat landen hebben te maken met de vergiftiging van hun grondwater door arseen. Dit is een bekend fenomeen in India (West-Bengalen), Bangladesh, Vietnam, Binnen Mongolië (China).

Bangladesh op kop
In Bangladesh wist men vanaf 1993 duidelijk wat er aan de hand was. Het grondwater is er van nature sterk vervuild door arseen. Tussen 35 en 77 miljoen inwoners op 125 miljoen lopen het risico besmet water te drinken.
Sedert 1973 wordt er op aanbeveling van Unicef grondwater opgepompt. Toen de boorputten geïnstalleerd werd arseen niet vastgesteld in het grondwater. Vandaag overschrijden minstens 25 % van de putten de norm voor arseen.

Ook in hoger gelegen vlakten rond de Ganges, in de Indiase staten Bihar en Uttar Pradesh tot in Nepal, werd sterk verontreinigd drinkwater aangetroffen.

Ook Vietnam deelt in de klappen
Een vertrouwelijke Unicef- studie uit 2001 spreekt voor het eerst over arseen vervuiling in Vietnam. Men vond dodelijke doses arseen in de drinkwaterlaag die Hanoi (11 miljoen inwoners) bevoorraadt.

Het gegoochel met normen
De Wereldgezondheidsorganisatie stelt als norm voor drinkwater 10 µg arseen/liter
Verschillende landen o.a. Bangladesh, Vietnam stellen hun norm vijf keer hoger (50 µg/liter). Anderen in de VS zeggen dat de norm moet dalen tot 2 µg/liter.

Hoelang mag men hoeveel slikken ?
Men kan gemakkelijk enkele jaren schadelijke doses van arseen inslikken zonder duidelijke letsels op te lopen. Welgevoede personen kunnen langer weerstand bieden dan ondervoeden die sneller kunnen ziek worden en sterven. Vooral kinderen zijn gevoelig.

Het drinken van water met arseen kan heel wat ziekten veroorzaken of verergeren. Dit gaat van een effect op ongeboren kinderen over verschillende kankers tot suikerziekte, huidpigmentatie en stinkende gezwellen op voetzolen en handpalmen.

Vanwaar komt dat goedje ?
De verontreiniging heeft te maken met plaatselijke geologische omstandigheden.
De aanwezigheid in de ondergrond van turf is de grote boosdoener. Door een microbiologische reactie wordt er arseen vrijgemaakt. Het arseen stapelt zich op in het grondwater dat daarna opgepompt wordt.

Vervuiling versus natuur
Naast arseen in de  natuur verdenkt men in Vietnam arseen afkomstig uit afval. Afval van bedrijven of woongebieden komt terecht in rivieren, meren en afvoerkanalen en  sijpelt door de bodem in het grondwater.
In industrielanden spoelt het arseen, afkomstig van verdelgingsmiddelen, industriële activiteiten en winning van metalen (o.a. goud) uit in oppervlaktewater en grondwater.

Hoe gaat men het probleem te lijf ?
Vooreerst sluit men de putten met te hoge arseen gehalten. Daarna denkt men in Vietnam en Bangladesh aan waterputten in grondlagen zonder turf .
Verder denkt men aan filters voor huishoudelijk gebruik.
Moeilijker is het gebruik van chemicaliën om dagelijks arseen uit drinkwater te verwijderen door sedimentatie. Dit vereist immers een quasi dagelijkse verwijdering van de neerslag.
Andere technologieën bestaan ook maar vergen meer vorming en opleiding.

Ook de aanpassing van de voeding levert goede resultaten op, vooral vitamine A zou goede effecten op de aantasting van de huid hebben.

Tenslotte is een goed waterbeleid met participatie van de plaatselijke gemeenschappen noodzakelijk.

Vermits in veel landen arseen het grondwater vervuilt, is het aangewezen om overal grondwater op arseen te testen. Tenzij men zeker is dat er geen turf in de ondergrond zit.

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel