Watersnood en noodoproep Bangladesh

In augustus werd het straatarme Bangladesh getroffen door de ergste watersnood in zes jaar tijd. Marc Van Lint, Wereldsolidariteit medewerker in Dhaka, geeft een stand van zaken.

Helft van het land onder water
Overstromingen zijn een natuurlijk fenomeen in Bangladesh, dat in de delta ligt van twee van de grootste rivieren van Zuid Azië, de Jamuna en de Brahmaputra. De jaarlijks weerkerende toevloed van water uit Nepal en India zorgt voor de afzetting van vruchtbaar slib. Maar omdat de moessonregens dit jaar ongewoon hevig waren, werd het land eind juli overspoeld door een massa water die niet enkel de landbouwgronden blank zette. Hele districten werden met de grond gelijk gemaakt. Bijna de helft van het land staat onder water.

De gevolgen voor het overbevolkte Bangladesh zijn verschrikkelijk. Ongeveer 30 miljoen mensen werden gedwongen hun huizen te verlaten en op hoger gelegen gebied beschutting te zoeken.

De steden kunnen deze toevloed van daklozen maar moeilijk aan, en de hulpverlening verloopt uiterst moeilijk. Bovendien wordt de volledige omvang van de catastrofe pas nu, naarmate het water langzaam wegtrekt, volledig duidelijk. De mensen die naar hun dorpen terugkeren treffen er een ravage aan: hun huizen zijn verdwenen, de gewassen vernield en het vee verdronken. Voor veel Bengalen, die al in diepe armoede leefden, kan dit de doodsteek betekenen. Zij hebben niet de middelen om opnieuw te beginnen, en veel van hen hebben geen andere keuze dan hun laatste bezittingen te verkopen om niet van honger om te komen. Miljoenen mensen zijn in een uitzichtloze situatie verzeild geraakt.

De afwateringsystemen in de steden blijken bovendien totaal ontoereikend om de toevloed van het water te slikken. In de straten blijft een dikke laag stinkende smurrie achter, die het drinkwater besmet. De hoofdstad Dhaka wordt getroffen door cholera- en andere epidemieën, en de voornaamste slachtoffers zijn zij die in de overbevolkte vluchtelingenkampen verblijven, de kinderen eerst.

De hospitalen worden overspoeld met tienduizenden zieken en stervenden. Bij gebrek aan plaats worden zij naast elkaar gelegd in de gangen, tot in de kelder toe.

Partners van Wereldsolidariteit?
De lokale partners van Wereldsolidariteit doen wat ze kunnen om de hoogste nood te lenigen.

De NGO Gonoshasthaya Kendra (‘Centrum voor volksgeneeskunde’) biedt op verschillende manieren hulp: door voedselbedeling, het uitdelen van medicijnen en zuiver water en het reinigen van waterpompen.

 
De vakbond BSSF (‘Unie van Bengaalse vakverbonden’) is onmiddellijk begonnen met het klaarmaken van warme maaltijden en geeft bijstand aan de mensen bij het heropbouwen van hun leven, door het verstrekken van zaden en werktuigen. Wereldsolidariteit ondersteunt dit financieel.

Maar hoewel de omvang van de schade nog niet volledig gekend is, is toch al duidelijk dat beide organisaties zelf ook zwaar getroffen werden door de watersnood. Een aantal van de projecten die ze hadden opgestart, veldhospitalen en coöperatieven, zijn volledig vernield.

Wereldsolidariteit is momenteel in onderhandeling met de Belgische overheid voor het opzetten van een groter wederopbouwproject in Bangladesh.

Zonder bijkomende financiële steun uit het buitenland oogt de toekomst bijzonder somber voor de vele mensen die voordien al voor hun gezondheid en levensonderhoud op onze partners aangewezen waren. De klok tikt voor de slachtoffers van de watersnood in Bangladesh.

Marc Van Lint
Dhaka, 23 augustus 2004

Jij kan de slachtoffers van de watersnood in Bangladesh helpen door een gift op:
799-5500000-05, m.v.v. noodhulp Bangladesh.

Meer info: jaklien.broekx@wsm.be, 02 246 36 83

WSM DOOR:

Deel dit artikel