Waterverlies als gevolg van klimaatopwarming probleem voor West-Afrika

volta bekkenDe voedsel- en energieproductie in het stroomgebied van de Volta-rivier in West-Afrika zal hard getroffen worden door de klimaatverandering, zo blijkt uit een recent uitgevoerde studie.
De studie (*) voorspelt voor de komende 100 jaar een temperatuurstijging in het Voltagebied die kan oplopen tot 3.6 graden. Een opwarming die zal leiden tot meer verdamping, met grote waterverliezen tot gevolg.

Het Voltagebied, dat zich uitstrekt over 6 West-Afrikaanse landen (Benin, Burkina Faso, Ivoorkust, Ghana, Mali en Togo), is 402 vierkante kilometer groot en herbergt 24 miljoen mensen. De landbouw vertegenwoordigt er 40 procent van de economische activiteit.

De voorspellingen in het rapport zien er niet goed uit. Voor 2050 verwachten de onderzoekers een vermindering van de waterstroom in de Volta van 24 procent. Voor 2100 loopt dit cijfer op tot 45 procent. Dit verlies aan water zou rampzalig zijn voor de landen in de regio aangezien zij van dit water afhankelijk zijn voor hun landbouw en energieproductie.

Timothy Olalekan Williams, directeur van het IWMI (International Watermanagement Institute) in Afrika, waarschuwt er bovendien voor dat de waterverliezen in het bekken eveneens een negatief effect zullen hebben op de grondwatertafels, hetgeen op zijn beurt opnieuw schadelijk is voor de landbouw.


Nieuwe strategieën

Het is duidelijk dat het dringend tijd is voor actie in dit gebied. Nieuwe strategieën inzake waterbeheer zijn noodzakelijk om de watervoorraden - en dus de voedsel- en energieproductie - veilig te stellen voor de volgende generaties. In het rapport worden een aantal voorstellen gedaan om het waterprobleem aan te pakken:

  • het verstrekken van grondwatervoorraden aan de landbouwers via grondwatervoorzieningen;
  • het gebruik van gespecialiseerde up-to-date informatie met betrekking tot klimaatdiensten, zoals seizoensgebonden voorspellingen die de aard van het regenseizoen in kaart brengen in termen van beschikbaarheid en variabiliteit van water. Op basis van deze info kunnen de landbouwers dan bepalen welke agrarische activiteiten ze best ondernemen.

Verder geven de wetenschappers een krachtig signaal aan de beleidsmakers van het gebied. De beleidsmakers moeten de aanzet geven om het waterprobleem aan te pakken en ze moeten nadenken over de constructie van wateropslagsystemen.

Men kan leren van gelijkaardige probleemgebieden. Zo heeft de aanleg van aquifers in Zuid-Azië bewezen zeer nuttig te zijn. Ook de constructie van vijvers en tanks om overstromingswater te capteren en op te slaan is noodzakelijk. Dit opgeslagen water kan opnieuw worden gebruikt tijdens het droogteseizoen.

Eric Owusu Adjei - secretaris bij het CSIR-Soil Research Institute in Ghana – wijst erop dat ook het bodembeheer aandacht verdient in dit vraagstuk. Hij benadrukt het belang van adaptatiemaatregelen. Zo zouden landbouwers gewassen moeten selecteren die aangepast zijn aan de droogte.

Een integrale aanpak dringt zich op. Men is het erover eens dat een doortastende aanpak van het waterprobleem in het Voltagebied een systematische planning en goede samenwerking zal vergen van de verschillende landen die betrokken zijn op het gebied.Meer info:

(*) De studie werd uitgevoerd als een samenwerking tussen verschillende autoriteiten in de sector (IWMI, PIK, CCAFS, CSIR) en  werd voorgesteld tijdens de 6th Africa Agriculture Science Week (15-20 Juli) in Acra, Ghana.
Join For Water DOOR:

Deel dit artikel