Watervoorziening voor Palestijnen in gevaar, humanitaire crisis dreigt.

Watervoorziening voor Palestijnen in gevaar door nationale en internationale blokkade in Gaza, door ongelijke waterverdeling en slecht waterbeheer.

Israël telt momenteel bijna 6,5 miljoen inwoners. Voor het dagelijks leven, in het huishouden, voor landbouw en industrie, voor sport en recreatie, hebben ze ieder jaar 2,1 miljard m³ water beschikbaar, goed voor een gemiddelde consumptie van 202 m³ per persoon. Dat is ontzettend weinig en wordt naar waterbeschikbaarheid als “catastrofaal laag” geklasseerd. Dit komt door het droge klimaat en de geografische omstandigheden. Het verbruik van het beschikbare water om aan de huidige vraag te voldoen ligt  echter hoger dan wat werkelijk beschikbaar is: sinds 1972 onttrekt de regio ongeveer 25% meer water aan rivieren en grondwater dan er jaarlijks op natuurlijke wijze terug aangevuld wordt!

Israël houdt echter 90% van de gemeenschappelijke watervoorraad voor zich. Voor de Palestijnen blijft er niet veel over. Sinds de bezetting in 1967 van de Palestijnse Westelijke Jordaanoever Gaza, en de Golan legde Israël beslag op alle waterbronnen, met een gecentraliseerde controle. In 1982 werd het waterbeheer overgedragen aan de Israëlische nationale watermaatschappij “Mekorot”.
Op de Palestijnse putten en bronnen werden meters geplaatst om de waterconsumptie te beperken. Vergunningen voor de bouw van nieuwe of de modernisering van bestaande putten en pompinstallaties of voor de aanleg van waterleidingen werden/worden systematisch geweigerd voor de Palestijnen.
De National Water Carrier (zie foto), een groot netwerk van kanalen en pijpleidingen dat water van de Jordaan van het noorden van het land (meer van Galilea) naar de Negev-woestijn in het zuiden transporteert laat anderzijds de joodse nederzettingen toe om nieuwe landbouwgrond te ontginnen.

Slecht waterbeheer bedreigt echter de watervoorziening!
Een van de belangrijkste grondwatervoorraden onder de bergen onder de Westelijke Jordaanoever, bijvoorbeeld, die water levert aan de steden in de kustregio en 40% van het nationaal  water voor landbouwgebruik, slinkt en de kwaliteit ervan daalt drastisch. De “Water Authority Hydraulic Service waarschuwt dat deze belangrijke watertoevoer bedreigd wordt door overmatige exploitatie. De grondwaterkwaliteit is drastisch verminderd (chloor- en nitraat door vervuiling en bemesting) en door overmatig pompen sijpelt zoutwater in de zoetwaterlagen. De situatie wordt nog verergerd door de verminderde neerslag van de laatste 5 jaren. Maatregelen zoals het toevoegen van water van ontziltingsinstallaties en de hoop op bijkomend water van Z-Jordanië moeten de tekorten helpen aanvullen.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/951925.html
De situatie is echter het ernstigst in de Gazastrook, waar de ondergrondse watervoorraad door overconsumptie en vervuiling zo sterk is aangetast dat 80% van het drinkwater eigenlijk te ongezond is om te gebruiken.
Tijdens een door UNESCO-IHP ingericht seminarie over grondwaterbeheer in het Midden-Oosten tijdens de “Stockholm Water Week” in 2007 werd opgeroepen tot een dringende monitoring van grondwaterkwantiteit en -kwaliteit voor het Midden-Oosten.
 
Ook de bouw van de Muur heeft gevolgen voor de Palestijnse waterbevoorrading, omdat een groot deel van de Palestijnse waterputten die gebruikt worden voor landbouw nu achter de muur komen te liggen. De gevolgen van het zich systematisch toe-eigenen en de overexploitatie ten koste van de Palestijnse bevolking heeft een enorme impact op deze van de landbouw levende bevolking.

Daarnaast zorgen de Israëlische en internationale blokkade en sancties in de Gaza-strook er voor dat nu al 250.000 mensen zonder watervoorziening zitten en het gevaar dreigt van een humanitaire crisis op korte termijn waarbij 1,5 miljoen mensen van de Gaza-strook zonder water zullen zitten. De blokkade laat niet toe om in de essentiële noodzakelijke inputs te voorzien voor de watervoorziening (en de afvalwaterafvoer). Door de beperkingen op de brandstofinvoer wordt de, deels op basis van brandstof gegenereerde, elektriciteit in Gaza noodgedwongen gelimiteerd en komt de watervoorziening en het afvalwaterbeheer in het gedrang. 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/947099.html

Het  “Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE)” een NGO,  met hoofdkantoor in Geneve in Zwitserland, verduidelijkte de gevolgen en nakende crisis in een rapport met als titel “Hostage to Politics: The impact of sanctions and the blockade on the human right to water and sanitation in Gaza”.
Hierin wordt opgeroepen om brandstof, essentiële inputs en uitrustingsgoederen toe te laten voor watervoorziening en afvalwaterbeheer en wordt geëist om de plannen om de door Israël geleverde elektriciteit aan Gaza te verminderen op te bergen om een humanitaire crisis te voorkomen.
http://www.cohre.org/index.php


Zie voor meer info over de geopolitiek van waterschaarste in het Midden-Oosten ook op:
http://www.waternet.be/nederlands/

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel