Weinig animo voor de verkiezingen in Ecuador

Update: Lenin Moreno won de eerste ronde van de verkiezingen met 38% van de stemmen. Zijn conservatieve rivaal haalde net geen 30%. Om de presidentsverkiezingen te winnen in de eerste ronde moet de kandidaat minstens 40% van de stemmen halen of minstens 10% meer dan de tweede in rij. Er komt dus een tweede ronde. Die zal doorgaan op 2 april.

Lenin moreno

Zondag 19 februari gingen de Ecuadoranen naar de stembus. Na 10 jaar en 3 ambtstermijnen moet Rafael Correa een stap opzij zetten als president van Ecuador. De grote vraag was hoe het zijn partij ‘Alianza País’ zou vergaan. Een groot deel van de bevolking heeft het namelijk gehad met Correa en Alianza País. Maar er is geen echt alternatief. 

Aanvankelijk kon Correa rekenen op veel bijval. De economie deed het goed en Correa investeerde in gezondheidszorg en onderwijs. De ongelijkheid nam af. Correa startte een proces op om samen met het middenveld een nieuwe grondwet uit te werken met nadruk op sociale en economische rechten. Hij erkende zelfs de rechten van de natuur. Hij lanceerde interessante initiatieven, zoals het Yasuni-voorstel: de petroleum in een deel van het Ecuadoraanse Amazonegebied zou niet ontgonnen worden, als de internationale gemeenschap Ecuador daarvoor financieel compenseerde.

Maar onder druk van een economische crisis bleef van zijn progressieve aanpak steeds minder over. Hij sloeg het pad in van het economisch pragmatisme. Niet alleen werd het Yasuni-initiatief begraven, Correa stelde ook andere relatief onaangetaste delen van het Amazonegebied open voor petroleum-exploitatie. De regering zette de deuren wijd open voor grootschalige mijnbouwprojecten. Hierbij werden de betrokken lokale en inheemse gemeenschappen niet geraadpleegd. Wie dit in vraag durfde te stellen werd  bedreigd of onterecht vervolgd.

Naarmate de economische crisis toenam drong dit pragmatisme steeds verder door. In het zuiden werden gronden onteigend voor Chinese mijnbouwprojecten, sociale leiders werden vervolgd, een vrijhandelsakkoord met de Europese Unie werd afgerond.

Zo besliste de regering om onze partnerorganisatie Acción Ecológica op te doeken. Onder druk van nationaal en internationaal protest, en uiteraard ook van 11.11.11, kon deze maatregel afgewend worden.

Dilemma

Een groot deel van de bevolking heeft het gehad met Correa en Alianza País. De vele sociale organisaties en progressieve krachten die hem aanvankelijk steunden zien hem liever vertrekken want er blijft nog maar bitter weinig over van het aanvankelijk progressief beleid van Correa. De sociale organisaties hunkeren naar een minder autoritaire aanpak.

Het grote dilemma is dat de andere kandidaten en partijen die deelnemen aan de verkiezingen geen garantie bieden op beterschap. Een nieuwe bocht naar rechts kan een aantal verwezenlijkingen van de afgelopen 10 jaar snel ongedaan maken, zoals blijkt in Argentinië en Brazilië.

De 11.11.11-partnerorganisaties spreken zich niet uit over specifieke kandidaten en partijen, maar ze hebben getracht de belangrijke thema’s op de agenda en in het programma van de kandidaten te krijgen. Zo lanceerden de Yasunidos een campagne om te meten hoe goed of slecht de kandidaten scoren op ecologische thema’s.

Acción Ecológica legt de nadruk op het niet verder uitbreiden van petroleum- en mijnbouwexploitatie, met als uitgangspunt de bescherming van het Yasuni-gebied. CDES ondersteunt het voorstel van Alianza País om belastingontwijking en de fiscale paradijzen aan te pakken en pleiten er tevens voor om dit uit te breiden naar corruptie in het algemeen. Alle organisaties ijveren voor meer democratische ruimte. Sociale leiders die opkomen voor de mensenrechten en de natuur mogen niet meer vervolgd worden.

Volgens de laatste peilingen zou Lenin Moreno van Alianza País de meeste stemmen krijgen, maar met onvoldoende voorsprong om als winnaar uit de bus te komen in de eerste verkiezingsronde. Als er een tweede verkiezingsronde komt zal het niet gemakkelijk worden voor Alianza. Onze partnerorganisaties hopen dat hun thema's op de radar van de kandidaten blijven.

Freya Rondelez
Coördinator Zuidkantoor Latijns-Amerika

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels