Wereld Anticonceptie Dag: gebrekkige toegang tot anticonceptie voor vrouwen in de EU

Uit een nieuw rapport van IPPF, de koepelorganisatie waartoe Sensoa behoort, blijkt dat er in 16 EU –landen nauwelijks of geen verbetering is van de toegang tot moderne contraceptiemiddelen voor vrouwen. In sommige EU-landen is de situatie vandaag zelfs slechter dan enkele jaren geleden.

Op 26 september is het 'World Contraception Day', een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor het feit dat vrouwen nog steeds niet zelf kunnen beslissen over hun seksuele en reproductieve gezondheid. Vaak denken we hierbij aan vrouwen uit Afrika of Azië. Het rapport toont aan dat er ook in de EU werk aan de winkel is.

Slecht rapport Europese landen

De studie toont aan dat in verschillende Europese landen vrouwen een gebrekkige toegang tot moderne anticonceptiemiddelen hebben. In Duitsland (70,5%), Nederland (69%) en Denemarken (68,3%) beschikken vrouwen over de meeste mogelijkheden. Roemenië (15,6%), Cyprus (15,4%) en Litouwen (14,6%) scoren daarentegen het slechtst in het voorzien van toegang tot anticonceptiemiddelen. De studie onderzocht niet de situatie in België.

In bijna alle landen werd er de voorbije jaren geen vooruitgang geboekt, sommige gingen er zelfs op achteruit ten opzichte van 2013. De 'Barometer: toegang tot moderne anticonceptie voor vrouwen - Oproep tot Actie', is een initiatief van de International Planned Parenthood Federation (IPPF) en andere organisaties die seksuele en reproductieve keuzemogelijkheid promoten als een recht.

EU kan niet achterblijven

De organisaties willen met het rapport duidelijk maken dat we ook binnen Europa nog een lange weg moeten afleggen. IPPF roept naast de overheden van de onderzochte landen ook de EU op om werk te maken van wetgeving en richtlijnen die bijdragen tot de verbetering van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen.

Europees parlementslid Sophie In't Veld is een van de medestanders van de 'Oproep tot Actie': "De ongelijkheid die het rapport blootlegt, is zorgwekkend. Er is duidelijk geen sprake van gelijke toegang tot een basisvoorziening zoals gezondheid. In ontwikkelingssamenwerking staat vrije keuze voor vrouwen hoog op de agenda maar binnen onze eigen grenzen is het een taboe."

Wake-up call

Naast het in kaart brengen van de huidige situatie, formuleert de Barometer ook aanbevelingen die landen moeten helpen op korte termijn verandering teweeg te brengen. Het gaat onder andere om betere relationele en seksuele voorlichting, zowel in scholen als daarbuiten, en campagnes die het bewustzijn verhogen over het belang van anticonceptie en gezinsplanning.

 

 

Deel dit artikel