Wereld Toilet Dag

latrine_tamataveOver de hele wereld gingen vandaag tijdens de actie "The Big Squat" mensen één minuut hurken om aandacht te vragen voor het feit dat miljoenen mensen nog niet over noodzakelijke sanitaire voorzieningen beschikken.

De gehurkte houding staat symbool voor het gebrek aan hygiënische omstandigheden waardoor mensen in ontwikkelingslanden vaak gedwongen worden om zich op deze wijze te ontlasten, zomaar ergens in het veld of waar dan ook. Dit is ook een belangrijke oorzaak van de verspreiding van ziektes.

Jaarlijks sterven 1,8 miljoen mensen, voornamelijk kinderen, aan ziekten overgebracht door uitwerpselen.
De WereldToiletDag werd in 2001 in het leven geroepen door de World Toilet Organisation.
Deze organisatie beoogt een grotere bewustmaking van het belang van sanitaire voorzieningen en van het recht van ieder individu op een veilige en hygiënische sanitaire omgeving.
De WTO heeft nu 215 lidorganisaties in 57 landen die werken aan het elimineren van het ‘toilet-taboe’.

Enkele feiten:

  • 2,5 miljard mensen hebben geen toegang tot toiletten en goede sanitaire voorzieningen
  • de meerderheid van ziekten wordt veroorzaakt door uitwerpselen
  • een gram ontlasting kan tot 10 miljoen virussen bevatten en een miljoen bacteriën
  • diarree doodt vijfmaal zo veel kinderen in de ontwikkelingslanden als HIV/aids
  • dat betekent 5.000 kinderen die aan diarree sterven, dagelijks
  • veilige verwijdering van uitwerpselen van kinderen leidt tot een vermindering van bijna 40% van diarree bij kinderen.

Meer info: http://www.worldtoilet.org/

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel