Wereld Water Dag 2009

Wereldwaterdag 2009:
Shared Water – Shared Opportunities
Op 22 maart is het Wereldwaterdag. De Verenigde Naties hebben in 1993 22 maart uitgeroepen tot Werelwaterdag om de aandacht te vestigen op het belang van water en om te ijveren voor het duurzaam beheer van de zoetwatervoorraden.  Ieder jaar staat een ander aspect van de waterproblematiek in de schijnwerpers.
In 2009 is het thema van wereldwaterdag ‘’Shared Water – Shared Opportunities’’. Er zal speciale aandacht gaan naar de grensoverschrijdende watervoorraden die ons met mekaar verbinden. Het stimuleren van samenwerkingskansen op het vlak van beheer van grensoverschrijdende watervoorraden kan bijdragen tot wederzijds respect, begrip en vertrouwen tussen landen,  en kan vrede, veiligheid en duurzame economische groei bevorderen.
 

Er zijn wereldwijd 263 grensoverschrijdende meren en rivieren. Ze zijn gelegen op het grondgebied van 145 landen en ze beslaan bijna de helft van het aardoppervlak. Daarnaast bewegen zich ook grote zoetwatervoorraden in ondergrondse waterlagen onzichtbaar onder onze grenzen door. Op dit moment zijn er 274 van deze waterlagen bekend.
De meeste grensoverschrijdende riviersystemen of stroomgebieden worden gedeeld door twee landen, maar er zijn veel stroomgebieden waar dit aantal veel hoger ligt. Er zijn 13 stroomgebieden die gedeeld worden door 5 tot 8 landen. Vijf stroomgebieden – de Nijl, de Congostroom, de Niger, de Rijn en de Zambezi  – worden gedeeld door 9 tot 11 landen. De rivier die doorheen het hoogste aantal landen stroomt is de Donau, zij doet 18 landen aan. Meer dan 40% van de wereldbevolking leeft in internationale stroomgebieden.
Omdat elk land zijn waterbehoeften wil bevredigen en er maar beperkte voorraden aanwezig zijn, voorspellen sommigen een toekomst vol wrijvingen en conflicten. Maar doorheen de geschiedenis blijkt dat samenwerking – en niet conflict – in de meeste gevallen het antwoord biedt bij het  beheer van grensoverschrijdende watervoorraden.  In de voorbije 60 jaar zijn er meer dan 300 internationale waterakkoorden gesloten en was er slechts 37 keer sprake van ‘geweld’ tussen staten over water. Toch  moeten we samenwerking blijven stimuleren. We delen immers de verantwoordelijkheid om de grensoverschrijdende watervoorraden te beheren voor de huidige en de toekomstige generaties.
Zo zou het alvast helpen als de ‘UN Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses’ in werking zou treden. De tekst, die de basisrechten en –plichten tussen staten met betrekking tot het beheer van  internationale stroomgebieden vastlegt, was al klaar in 1997, maar hij is nog altijd niet door het vereiste aantal landen (35) geratificeerd en is bijgevolg nog niet van kracht.
“Whether we live upstream or downstream, we are all in the same boat.”

Voor meer informatie over WereldWaterdag 2009:

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel