Wereldaidsdag: geen 10% van de zwangere vrouwen met HIV krijgt een behandeling

 


63% van de geïnfecteerde personen komt uit Afrika. Armoede en gewapende conflicten zijn medeoorzaak van dat de ziekte steeds verder uitbreidt. De epidemie zal slachtoffers blijven maken zolang minder dan 10 % van de zwangere vrouwen geen behandeling krijgt die de overdracht van HIV van moeder op kind verhindert.

Met preventie, medische hulp en psychologische en sociaal-economische programma’s voert het Caritasnetwerk al meer dan 15 jaar strijd tegen HIV/AIDS op verschillende continenten.

Wij ijveren voor:

  • Toegang tot antiretrovirale behandelingen, medicijnen en essentiële gezondheidszorg voor mensen met HIV/AIDS. 2,3 miljoen kinderen onder de 15 jaar hebben AIDS of zijn geïnfecteerd door het virus. 660.00 onder hen hebben dringend anti-retrovirale middelen nodig. Zonder behandeling sterft de helft van de seropositieve kinderen in arme landen nog voor ze twee jaar worden.
  • Duurzame oplossingen voor ondervoeding en voedseltekorten.
  • Kwalitatief onderwijs voor de kinderen van HIV/AIDS-patiënten.
  • Opvang en begeleiding van aids-wezen om te vermijden dat kinderen uit ouderloze gezinnen op straat zouden belanden.
  • Preventie: educatieve programma’s om gedragspatronen te beïnvloeden en zo de verspreiding van het HIV-virus tegen te gaan. Dit met respect voor de waardigheid, de rechten en de verantwoordelijkheid van de mens.
  • Werk tegen een correct salaris.
  • Het einde van de stigmatisering en de discriminatie van AIDS patiënten.

Wat we doen:

In de DR Congo steunt Caritas International de vereniging “SILOE” die projecten ontwikkelt voor jonge seropositieve vrouwen uit Goma (Noord-Kivu). De vrouwen krijgen steun op sociaal en medisch vlak. Caritas International geeft hen opleidin-gen in o.m. kleren maken, waarna ze inkomensgenererende activiteiten kunnen opstarten en financieel onafhankelijk kunnen worden.

De laatste jaren is het aantal slachtoffers van VIH in de staat Andhra Pradesh (India), vooral onder jonge vrouwen, sterk toegenomen. Een van de oorzaken is de vaak straffeloze verkrachting van kastelozen door landbezitters en de toenemende exploitatie van vrouwen in de seksindustrie die stilzwijgend toestemmen om hun schulden aan de landeigenaars af te betalen. Met onze lokale partner werken we aan sensibiliseringsprogramma’s en inkomstengenerende activiteiten die ervoor zorgen dat de vrouwen niet langer genoodzaakt zijn in loondienst op het land te gaan werken.

In Yaoundé (Kameroen) vangt het ‘Centre d’activité sanitaire et sociale’ (CASS) met HIV besmette vrouwen op in de drie fasen waarin ze hun kind dreigen te besmetten: zwangerschap, geboorte en borstvoeding. Er worden maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd opdat ze elkaar kunnen steunen en ervaringen uitwisselen. CASS geeft ook steun aan vrouwen die een inkomensgenererende activiteit willen opstarten.

Caritas International DOOR:

Deel dit artikel