Wereldbevolkingsdag: als veilig bevallen onbetaalbaar wordt

world population day

Vanwege de oorlog verkopen de zwangere Isra en haar man in thuisland Syrië hun hebben en houden en vluchten naar Libanon. In een privé hospitaal hoopt Isra er veilig te kunnen bevallen. Maar de baby komt veel te vroeg en de kosten voor de zorg lopen op. Wanneer de familie de centen niet langer kan ophoesten, worden Isra en haar baby uit het hospitaal ontslagen.

Zeventien dagen later sterft Isra's baby in haar armen. Het verhaal van Isra werd door medewerkers van UNFPA, het VN Bevolkingsfonds, opgetekend en is vandaag, op Wereldbevolkingsdag (11 juli), erg pertinent.

Op deze Wereldbevolkingsdag staan kwetsbare bevolkingsgroepen in nood centraal. Isra en haar gezin zijn immers geen alleenstaand geval. Wereldwijd wordt het leven van vrouwen, mannen, kinderen en jongeren hard getroffen door humanitaire crisissen. Naar schattting werden 65 miljoen mensen gedwongen hun huis te verlaten door conflict of natuurrampen. Velen onder hen lopen vergelijkbare risico's als Isra.

Fundamentele mensenrechten

Seksuele en reproductieve gezondheid zijn fundamentele mensenrechten, maar wanneer een ramp toeslaat worden prenatale zorgen, veilig bevallen of het voorkomen van een zwangerschap een moeilijke opdracht. De toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten dragen nochtans bij tot de veiligheid, waardigheid en de gezondheid van meisjes, vrouwen en andere kwetsbare groepen.

België erkent de nood aan seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten in humanitaire noodsituaties.

Recent nog nam België EU-Raadsconclusies aan waarin wordt erkend dat rampen (zowel gewapende conflicten als natuurrampen) vrouwen en meisjes harder treffen dan andere groepen. In diezelfde Raadsconclusies bevestigt de EU zijn steun voor het recht van mensen om zelf te beslissen over hun eigen seksualiteit en seksuele en reproductieve gezondheid.

De politieke erkenning van de reproductieve gezondheidsnoden en de nood aan gezinsplanning voor vrouwen in conflict- en andere crisissituaties stemt Sensoa hoopvol. 

Werelwijd zijn er niet minder dan 225 miljoen vrouwen die geen toegang hebben tot doeltreffende contraceptie waardoor ze een zwangerschap niet kunnen vermijden of uitstellen. Politiek leiderschap en voldoende financiële steun is daarom cruciaal.

Een belangrijke stap daartoe werd op 11 juli 2012 gezet tijdens een internationale Top over Gezinsplanning in Londen. Tijdens die bijeenkomst beloofden landen uit het Noorden en Zuiden om meer financiële inspanningen te leveren om aan de noden van vrouwen te voldoen.

België heeft sinds de Top in Londen de steun aan UNFPA, het VN-Bevolkingsfonds, substantieel opgetrokken. Ook steunt België internationale gezondheidsorganisaties die zich inzetten voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

België kan meer doen

België kan echter meer doen. Zo kan België ijveren voor meer aandacht voor SRGR bij humanitaire interventies. Ook zet België het onderwerp nog te weinig op de agenda van haar partnerlanden.

Met Isra gaat het op 11 juli alvast beter. Ze is opnieuw zwanger en krijgt prenatale zorg in één van de gezondheidscentra van UNFPA in een Jordaans vluchtelingenkamp. Een vroeggeboorte kan zo vermeden worden en haar eigen gezondheid wordt nauwlettend opgevolgd.

 

Sensoa DOOR:

Deel dit artikel