Wereldtoiletdag 19 november

Lees ook:


wereldtoiletdagDe dood van jaarlijks 2,2 miljoen kinderen is te voorkomen als het gebruik van onveilig water, vuile toiletten en onhygiënisch gedrag gebannen wordt.

Het is al lang gekend en erkend dat 1 euro investeren in schoon water en degelijke sanitaire voorzieningen gemiddeld 8 euro uitspaart aan o.a. medische kosten en economisch verlies door werkverlet (UNDP 2006).


Wereldtoiletdag  werd in 2001 in het leven geroepen door de World Toilet Organisation om jaarlijks de vitale bijdrage aan de volksgezondheid, de persoonlijke waardigheid en ecologische duurzaamheid van toiletten en sanitaire voorzieningen te onderstrepen.

Doel is om het taboe rond het onderwerp 'toiletten' te doorbreken en ervoor te pleiten dat investeren in sanitaire voorzieningen een prioriteit wordt voor overheden, instellingen en individuen.

Vandaag beschikken nog 2,5 miljard mensen niet over een degelijk toilet of latrine, en hinken we enorm achter op het schema om de Millenniumdoelstelling 7-streefdoel 10 te behalen: tegen 2015 het percentage van de bevolking halveren dat geen duurzame toegang heeft tot  sanitaire basisvoorzieningen (t.o.v. het referentiejaar 1990).

Nu al staat vast dat het streefdoel voor sanitaire voorzieningen wereldwijd niet gehaald kan worden in 2015. Vooral sub-Sahara Afrika en Azië kennen een grote achterstand op het gebied van sanitaire voorzieningen: aan de huidige trend dreigen we het doel met 1 miljard mensen te missen. 

De achterstand in het realiseren van dit streefdoel is op zich een slechte zaak, maar belemmert ook iedere vooruitgang die geboekt is in andere sectoren van de Millenniumdoelstellingen rond kindersterfte, gezondheid van moeders, universeel basisonderwijs en bestrijding van hiv / aids en malaria.

Enkele feiten :

  • 1,1 miljard mensen hebben vandaag nog steeds geen andere keuze dan zich in open veld te ontlasten, met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid.

  • Na infecties aan de luchtwegen zijn watergebonden ziekten de 2e grootste oorzaak voor ziekteverlet in ontwikkelingslanden. Menselijke fecaliën bevatten miljoenen virussen, bacteriën en parasieten die de grootste ziekteverwekkers zijn. Diarree is een grotere doder dan bijvoorbeeld malaria of aids, dagelijks bezwijken er in de wereld meer dan 5.000 kinderen aan de gevolgen van diarree.

  • Kinderen missen ook schooldagen, volwassenen zijn langdurig afwezig op het werk, wat economische gevolgen heeft en een hypotheek legt op de kansen op een betere toekomst voor vele miljoenen mensen. Indien meer kinderen in ontwikkelingslanden een toilet of latrine zouden kunnen gebruiken, zou dit het aantal gevallen van diarree al drastisch kunnen doen dalen en de dood van velen kunnen voorkomen.[Foto: World Toilet Day org]
Join For Water DOOR:

Deel dit artikel