Wereldvoedseldag 2012: Klimaatverandering tegengaan met kleinschalige, duurzame landbouw

Cidse rapport Cidse lanceert nieuw rapport

Eén derde van de totale uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van landbouwactiviteiten. Vooral de industriële landbouw is hiervoor verantwoordelijk. Nochtans zijn landbouwers de eersten die de impact van de klimaatverandering ondervinden. Het weersomstandigheden wordt extremer en  hun oogsten mislukken. Duurzamere voedselsystemen op kleinere schaal kunnen de uitstoot van de landbouw verkleinen en de gevolgen van een grillig klimaat inperken.

Volgens een nieuw rapport van Cidse, de internationale vereniging van katholieke ontwikkelingsorganisaties, is dit de manier om de wereld te voeden nu we geconfronteerd worden met klimaatverandering.

 

Landbouwsector is zowel verantwoordelijk als slachtoffer

"De landbouwsector is zowel verantwoordelijk voor als slachtoffer van de klimaatverandering. We moeten dringend onze voedselproductie en –consumptie veranderen als we de groeiende wereldbevolking willen blijven voeden met respect voor de natuur. Als we voortgaan met de natuurlijke hulpbronnen van de aarde uit te persen om er het maximum uit te halen, zullen meer mensen te maken krijgen met honger en wordt de toekomst van de mensheid en de planeet op het spel gezet", zegt Bernd Nilles, secretaris-generaal van Cidse.

Volgens het rapport 'Agriculture: from Problem to Solution'  leveren investeringen in duurzame systemen van voedselproductie een dubbel voordeel op: een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen zou de menselijke bijdrage aan de klimaatverandering verminderen (mitigatie) en bovendien de capaciteit van de landbouw om ertegen opgewassen te zijn, versterken (adaptatie).

Veel technische oplossingen die tegenwoordig naar voren geschoven worden, zoals het opnemen van de landbouw in de koolstofmarkt, zijn oplossingen die weinig uithalen omdat de meest kwetsbaren er niet van kunnen profiteren.

"Voedsel dat op industriële wijze geproduceerd wordt levert een aanzienlijke bijdrage tot CO2-uitstoot door synthetische meststoffen op basis van stikstof, methaan van vee en grootschalige ontbossing en vrijmaking van land."

"We moeten ecologische principes toepassen om de CO2-uitstoot te verminderen, maar ook om de weerstand van de landbouw tegen veranderende weersomstandigheden te verhogen, zodat de boeren sterker staan bij bijvoorbeeld onvoorspelbare regenval, droogtes en overstromingen. Ecologische productiesystemen zijn gevarieerder en creëren biodiversiteit. Zo hebben ze een grotere capaciteit om een antwoord te bieden op een grillig klimaat, zeker in vergelijking met de systemen van monocultuur die alomtegenwoordig zijn in de industriële landbouw", zegt Jo Dalemans, beleidsmedewerker voor voedsel van Broederlijk Delen.

 

De kern van de zaak is ongelijkheid

Volgens de landbouwindustrie moet de voedselcrisis opgelost worden door de productie te intensifiëren en zo de voedselvoorraad te vergroten. Deze oplossing reikt echter niet tot in de kern van de zaak. Ondanks de wereldwijde bevolkingsgroei nu immers al 17% meer calorieën per persoon per dag dan 30 jaar geleden.

"De armste bevolkingsgroepen van de wereld lijden honger. Toch gooien rijke landen 30% van hun voedsel weg en is obesitas er één van de belangrijkste gezondheidsproblemen. We kunnen de honger alleen uitroeien als we het probleem aanpakken bij de wortels, namelijk ongelijkheid en uitsluiting. Daarvoor moeten we speciale aandacht besteden aan de kleine producenten. Vele van hen zijn vrouwen. Hoewel zij voedsel bezorgen aan de meerderheid van de wereldbevolking, lopen ze ook het grootste risico op voedselonzekerheid", aldus Jo Dalemans.


Contact:


cidse rapport Cidse-rapport: Agriculture: from Problem to Solution – Achieving the Right to Food in a Climate-constrained World

Cidse roept op tot een samenhangend, sectoroverschrijdend beleid om het Recht op Voedsel waar te maken.

Het geeft specifieke aanbevelingen voor het beleid van de twee intergouvernementele organisaties bevoegd voor voedselzekerheid en klimaatverandering, respectievelijk het VN-Comité voor Voedselzekerheid (CFS, bijeenkomst in Rome 15-20 oktober) en het Raamverdrag van de VN inzake Klimaatverandering (UNFCCC, Doha 26 november – 7 december).


 
Noot voor de redactie

  • Cidse is een internationale vereniging van katholieke ontwikkelingsorganisaties. Zijn leden werken aan een gemeenschappelijke strategie om de armoede uit te roeien en een rechtvaardige wereld te bekomen. www.cidse.org.

  • Leden van Cidse: Broederlijk Delen (België), CAFOD (Engeland en Wales), CCFD-Terre Solidaire (Frankrijk), Center of Concern (VS), Cordaid (Nederland), Development & Peace (Canada), Entraide et Fraternité (België), Fastenopfer (Zwitserland), FEC (Portugal), FOCSIV (Italië), Fondation Bridderlech Deelen (Luxemburg), KOO (Oostenrijk), Manos Unidas (Spanje), MISEREOR (Duitsland), SCIAF (Schotland), Trócaire (Ierland)

  • Agriculture: from Problem to Solution – Achieving the Right to Food in a Climate-constrained World, richtlijnen en aanbevelingen van Cidse, oktober 2012. Beschikbaar in Engels, Frans en Spaans.

  • Op de bijeenkomst van CFS (Rome, 15-20 oktober) organiseert Cidse een debat over voedsel en klimaatverandering, met Speciaal Rapporteur voor het Recht op Voedsel van de VN Olivier De Schutter (17 oktober) en een evenement over het Strategisch Kader ter Verbetering van de Voedselzekerheid (16 oktober, 18.30 uur).

  • Voedselzekerheid staat centraal op de Europese Ontwikkelingsdagen 2012 (16-17 oktober, Brussel). Cidse organiseert er twee paneldebatten over voedselzekerheid www.cidse.org/edd12.

 

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel