Werken rond handicap overzee: Welke vragen neem je mee?

Als reiziger doe je in korte tijd een hele hoop indrukken op, waaronder ook over personen
met een handicap. Vaak gaat het om beklijvende indrukken. Dergelijke indrukken zijn slechts het topje van de ijsberg. In veel landen overzee worden heel wat inspanningen geleverd, gericht op inclusie, integratie, rechten van personen met een handicap, inspanningen die niet overal of onmiddellijk zichtbaar zijn en deel uitmaken van een proces van lange adem. Om die reden, en omdat we op PHOS toch regelmatig vragen binnenkrijgt rond informatie over personen met een handicap en gehandicaptenorganisaties in het Zuiden, i.f.v een vertrek naar het buitenland, leek het ons interessant om een aantal 'tools' mee te geven om het thema handicap in een land overzee actief te bevragen.

Maak ook jij je valiezen klaar om overzee te gaan? Op lekker luie vakantie, of richting buitenlandse stageplaats? Vertrek je als vrijwilliger, coƶperant of  op prospectie naar partners en projecten? Zin in meer informatie over wat er in het land van bestemming gebeurt rond, door en voor mensen met een handicap?

Vragen rond handicap

Het is handig om volgend pakketje vragen in het achterhoofd te hebben:

 • Hoe en in welke rol zijn mensen met een handicap in het straatbeeld, in het dagdagelijks leven aanwezig?
 • Zijn er aanpassingen zichtbaar rond toegankelijkheid op straat, bij openbare gebouwen, bij transportmiddelen?
 • Welke taboe's en vooroordelen zouden hier spelen t.a.v mensen met een handicap ?
 • Kunnen personen met een handicap normaal onderwijs volgen? Is er sprake van geĆÆntegreerd onderwijs?
 • Levert buitengewoon onderwijs een gelijkwaardig diploma af? Of moet men voor een diploma nadien naar de lagere school in tweedekansonderwijs?
 • Zijn er organisaties voor en door personen met een handicap actief rond rechten handicap, integratie, inclusie?  Werken zij handicap-gebonden of handicap-overschrijdend?
 • Zijn er personen met een handicap werkzaam in de openbare besturen op gemeentelijk, provinciaal of nationaal vlak en in welke functie?
 • Hoe en in welke rol of positie zijn mensen met een handicap in de media zichtbaar?
 • Het circuit van specifieke voorzieningen rond opvang, onderwijs, vorming, tewerkstelling, hulpmiddelen, vrije tijd... : door wie wordt dit georganiseerd en wie heeft daar baat bij?
 • Via welke kanalen zijn hulpmiddelen en revalidatie voor arme personen met een handicap toegankelijk?
 • Vanuit welke ministeries zijn er financieringslijnen, actieprogramma's, preventieve campagnes, voorzieningen rond het thema handicap?
 • Voeren lokale NGO's die werken rond duurzameontwikkeling, gemeenschapsopbouw, mensenrechten, voedselzekerheid en landbouw, gezondheid, aids, organisatieontwikkeling, conflictpreventie ... een inclusief beleid ? Worden personen met een handicap betrokken in hun activiteiten?
 • Betrekken buitenlandse NGO's in die landen aanwezig, personen met een handicap in hun activiteiten en bij hun doelgroepen?
 • Waar en bij wie verkrijg ik meer informatie rond de situatie van personen met een handicap in dit land of deze regio?

Vanzelfsprekend zijn personen met een handicap en mensen uit hun omgeving hier de beste informanten en kunnen zij tevens doorverwijzen naar andere spilfiguren (met een handicap) en actieve organisaties. Daarnaast is er natuurlijk Internet.

Marjan Van Doorselaer, PHOS

 

 

 

Deel dit artikel