Wet van “1 centiem per m³ water” voor acties in het Zuiden goedgekeurd in Frankrijk

De wet van “1 centiem per m³ water” voor acties in drinkwater en sanitatie voor het Zuiden is goedgekeurd door het Franse parlement
Op 27 januari keurde het parlement de wet “1 centiem per m³ water”, genoemd “petite loi sur l’eau” goed. Deze wet laat toe aan gemeenten en watermaatschappijen om tot 1% van hun inkomsten te besteden aan drinkwater en sanitatieprojecten in het Zuiden.

De Franse publieke watermaatschappij van 144 gemeenten rond Parijs (SEDIF) pasten dit principe eigenlijk al jaren toe (0,3 eurocent per m³) tot ze in 2003 buiten de wet gesteld werden door de Franse staat.

Deze  nieuwe wet laat nu toe dit principe op algemene basis toe te passen in Frankrijk.

De wettekst
www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0375.asp

 

 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel