Wetsvoorstel om Duurzame Ontwikkeling in grondwet te verankeren

Persbericht

VODO en Associations21 dringen aan op een goedkeuring van het wetsvoorstel om Duurzame Ontwikkeling in de grondwet te verankeren.

De Senaat heeft op 13 juli 2006 een wetsvoorstel goedgekeurd dat  Duurzame Ontwikkeling in de grondwet zal verankeren. Dit schept een belangrijk beleidskader voor regeringsbeleid op de diverse niveaus.

Het voorstel, goedgekeurd in de senaat:

Enig artikel :   In de Grondwet wordt een nieuwe titel Ibis ingevoegd met als opschrift «Algemene  beleidsdoelstellingen van het federale België, de gemeenschappen en de gewesten», bestaande uit een nieuw artikel 7bis, luidende:

«Art. 7bis. — Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten de doelstellingen na van een duurzame ontwikkeling in haar sociale, economische en milieugebonden aspecten, rekening houdend met de solidariteit tussen de generaties.».

De Kamer heeft dit punt nog niet geagendeerd en daarom dringen VODO (Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling) en zijn Franstalige collega’s van Associations21 er bij de Kamerleden op aan dit snel te doen. Zeker vóór de ontbinding van de Kamer. De organisaties hebben dit op 12 februari aan de kamerleden in een brief laten weten.

Verder vragen ze de Kamerleden ook om dit voorstel uiteraard ook goed te keuren. Dit is tenslotte een prachtige gelegenheid voor België om de wezenlijke principes van duurzame ontwikkeling te verzekeren. Waar veel burgers bepaalde ingrepen op institutioneel vlak niet begrijpen, gaat het hier om een constitutionele aanpassing met een heilzame invloed op het heden en de toekomst. Het gaat hier om principiële stap voorwaarts, en we twijfelen er niet aan dat dit de verschillende maatschappelijke sectoren zal ondersteunen en motiveren in hun maatschappelijk engagement.

Leida Rijnhout
Coördinator VODO vzw

Om de brief te downloaden zie:
www.vodo.be
Contact: leida@vodo.be

Deel dit artikel