Wil de EU de armoede in Haïti daadwerkelijk bestrijden?

Tijdens de week van 10 tot 17 september was een delegatie van vier vertegenwoordigers van ngo’s en sociale organisaties uit Haïti op bezoek bij de Coördinatie Europa-Haïti en haar Belgische leden Broederlijk Delen, Entraide et Fraternité en Oxfam Solidariteit. De leden van de delegatie, Redna Merlus, William Thelusmond, Carole Pierre-Paule Jacob en Margareth Mathurin, werken rond mensenrechten, voedselzekerheid en socio-economische en culturele rechten, met als prioriteit onderwijs. Na een ontmoeting met het Europees Parlement op 12 september, waaraan ook de gewezen president van het parlement, Joseph Borell, en verschillende EU-functionarissen deelnamen, gaf de delegatie een persconferentie in de kantoren van Broederlijk Delen.

De leden schetsten de huidige politieke, economische en sociale situatie in Haïti. Ze maakten de balans op van de ontwikkelingen in het land sinds de verkiezingen van 2006 en spraken over de ontwikkelingssamenwerking van de EU sinds de akkoorden van Cotonou.

Ze schoven belangrijke eisen naar voren met betrekking tot de Economische Samenwerkingsakkoorden (EPA’s) van de EU met de ACP-landen. Volgens de delegatie is de ontwikkelingssamenwerking van de EU gebaseerd op commerciële akkoorden, die geen rekening houden met de Haïtiaanse realiteit en duurzame ontwikkeling. Een studie van het Haïtiaanse Ministerie van Handel, bijvoorbeeld, wijst uit dat de Haïtiaanse douane-inkomsten per jaar met acht miljoen US dollar zullen verminderen ten gevolge van de EPA’s. Voor de landbouwsector schat de ngo PAPDA dat meer dan 250.000 koffietelers werkloos zullen worden en dat meer dan 300.000 rijsttelers en melkproducenten hun broodwinning zullen verliezen.

De EPA’s gaan in de richting van vrijhandel en de effecten daarvan laten zich vooral voelen op het vlak van de landbouw. William Thelusmond: ‘Tegenwoordig moeten wij 120.000 ton suiker invoeren, terwijl Haïti vroeger zelf suiker uitvoerde.’ Hetzelfde geldt voor rijst: ‘De rijstimport vanuit de VS ontmoedigt de Haïtiaanse boeren. Om te overleven zeggen zij de landbouw vaarwel en leggen ze zich toe op de productie van houtskool of, nog slechter, ze emigreren naar de Dominikaanse Republiek of de VS.’

De delegatie wijst erop dat het economische en ontwikkelingsmodel dat de EU en internationale instanties naar voren schuiven niet geschikt is voor een land als Haïti. Bovendien ‘bevindt de regering zich tussen twee vuren’, aldus Carole-Pierre Jacob, want ze moet de verordeningen van het IMF en de Wereldbank uitvoeren om leningen te krijgen. Deze verordeningen omvatten de strijd tegen de inflatie, de privatisering van de overheidssector en bijgevolg ook een vermindering van de overheidsuitgaven, vooral op het vlak van gezondheidszorg en onderwijs.
De huidige Europese ontwikkelingssteun concentreert zich voornamelijk op de infrastructuur van de wegen. Het gaat dan nog om wegen die vooral naar de Dominikaanse Republiek leiden. De gevolgen zijn niet min. Hierdoor wordt de vrijhandel verder aangewakkerd, terwijl de wegen vooral de binnenlandse markt voor Haïtiaanse producten zouden moeten ontsluiten. (De wegen in Haïti zijn abominabel slecht!)

Ten slotte wijst Redna Merlus op het probleem van de onderaanneming. Die past in het kader van een reeks maatregelen van de regering om industriële activiteiten te stimuleren en nieuwe investeringen in belastingvrije zones aan te trekken. Redna Merlus noemt deze sector ‘de verborgen slavernij’: de onderaannemers buiten hun arbeiders uit met lage lonen. Bovendien zijn de arbeidsomstandigheden gevaarlijk, bestaan de contracten enkel mondeling en zijn de rechten van de arbeiders om zich te verdedigen zo goed als onbestaande.

De delegatie stelt de economische liberalisering dus radicaal in vraag. Daarom verklaart ze: ‘ Wij vragen uitdrukkelijk dat Haïti de EPA’s niet ondertekent. De douanetarieven optrekken en de ontwikkeling van de lokale landbouw ondersteunen zijn volgens ons de belangrijkste prioriteiten voor de Haïtiaanse staat in de nabije toekomst.

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel