Wordt Water de volgende olie?

Met de stijgende olieprijzen, die steeds opnieuw historische recordniveaus bereiken, is energie-efficiëntie opnieuw een belangrijk thema geworden en lijken de consumenten ook eindelijk minder met de auto te gaan rijden en meer naar alternatieve vervoerswijzen te grijpen.

Er wordt geopperd dat de problemen veroorzaakt door de hoge olieprijzen verwaarloosbaar zijn in vergelijking met de nakende tekorten van een veel meer vanzelfsprekende maar wel levensnoodzakelijke natuurlijke hulpbron, namelijk “water”. Door de groeiende tekorten van de beschikbare zoetwatervoorraden en de stijgende vraag door de bevolkingstoename, industrialisatie en geïrrigeerde landbouw, is volgens Sarah Slaughter, professor van het Technologisch Instituut van Massachussetts eenzelfde scenario als nu met olie, in de nabije toekomst voor water niet ondenkbaar. Met dat grote verschil dat het bij water om een essentiële hulpbron gaat, van vitaal belang.

Water is in tegenstelling tot olie, een absoluut noodzakelijke hulpbron voor de persoonlijke en publieke gezondheid, wat onmiddellijk ook de reden is waarom overheden de kosten voor water steeds hebben gedrukt. Dit heeft er echter toe geleid dat in de westerse landen, men er dikwijls van uitgaat dat water “bijna gratis” is.

De kwetsbaarheid van de watersystemen en de gerelateerde effecten op publieke gezondheid en welvaart, industrie en handel krijgen de laatste jaren enorm veel aandacht op nationaal en internationaal vlak. Aan de basis hiervan liggen ondermeer de steeds toenemende en frequente droogtes in verschillende streken van de wereld, en de vervuiling van de natuurlijke hulpbronnen zoals water. Zo heeft de EU het thema water op de politieke agenda geplaatst als antwoord op de extreme droogtes die Europa hebben geteisterd de laatste jaren. Deze catastrofen hebben de Europese Commissie ertoe gebracht om een nota te publiceren over de watercrisis en de droogteproblematiek, waarbij wordt voorgesteld om de waterprijzen op te trekken om het overmatige gebruik ervan tegen te gaan.

Zie publicaties EU hieromtrent:

"inquiétudes croissantes"

"consommer moins-payer plus"

De publieke nutsmaatschappijen bekijken nu al hoe de watertarieven te herstructureren zodat ze beter de werkelijke prijs van water weergeven, zonder daarbij de publieke gezondheid in gevaar te brengen. Deze werkelijke prijs van water omvat de eigenlijke kosten voor de constructie, het onderhoud en de werking van de waternetwerken, alsook de ecologische kost door het onttrekken van water waardoor het niet meer beschikbaar is voor andere, o.a. biologische, doeleinden. Professor Slaughter bevestigt dat enkel op die manier de bevolking bewust kan worden gemaakt van de kwetsbaarheid van de bestaande watersystemen.

We zijn er ooit vanuit gegaan dat water en lucht gratis zijn en energie goedkoop. Het laatste is al een tijd niet meer het geval en we zijn ons ook steeds meer bewust van dezelfde waarheid m.b.t. water. Het is dan ook nu het moment om creatief, innovatief en spaarzaam om te gaan met water en het niet tot “de volgende olie” te laten evolueren.

Artikel Prof. Slaughter

Deel dit artikel