Workshop Systeemdenken: Water

gloob teo zeemonster

Nieuw!

Is er altijd en overal water? Is al het water drinkbaar en komt het overal ter wereld gewoon uit de kraan? In deze workshop focussen we met de kinderen op het thema's water. We verkennen dit thema via systeemdenken, het zoeken naar verbanden, oorzaken en gevolgen tussen feiten.

  • oudste kleuters en eerste graad: samen met Gloob en Teo onderzoeken we de plasticvervuiling in de zeeën en zoeken we naar oplossingen. Kan je klas die bedenken, al dan niet met hulp van de wensfee?

  • eerste en tweede graad: samen met Aisha, een meisje uit Senegal, onderzoeken je leerlingen hoe het zit met het waterverbruik in Noord en Zuid. Zo is Aisha zeer verbaasd dat wij onze toiletten doorspoelen met drinkwater. Wat kunnen we doen om dit aan te pakken? Je klas bedenkt tips om water te besparen.

In de prijs van de workshop is ook een exemplaar van de methode systeemdenken, een wereldkaart én een prenten- of leesboek inbegrepen. Je krijgt tips voor de voorbereiding en naverwerking in de klas.

Aansluiting bij eindtermen: wereldoriëntatie – sociale vaardigheden – taal – muzische vorming – leren leren

Extra:

Reportage 'Wat is systeemdenken'

 

Djapo vzw DOOR:

Deel dit artikel