World Development Report 2010 nu online

Na meer dan een jaar onderzoek en schrijven stelt de Wereldbank het ‘World Development Report 2010: Development and climate change’ voor.

wdr-2010Het rapport benadrukt dat ontwikkelingslanden het meest kwetsbaar zijn voor de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Het recentste wetenschappelijk bewijs toont aan dat bij een opwarming van de aarde met slechts 2°C boven de pre-industriële temperatuur (een stijging die nog zeer moeilijk te vermijden is):

  • meer dan 1 miljard mensen geconfronteerd kunnen worden met waterschaarste
  • 15 tot 30 % van de soorten met uitsterven bedreigd zouden kunnen zijn
  • en hongersnood zal toenemen, vooral in landen met een tropisch klimaat

Het is overduidelijk dat ontwikkelingslanden hulp nodig hebben om deze mogelijke gevolgen van klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden, zelfs als ze er naar streven om de armoede sneller te verminderen en om iedereen toegang tot energie en water  te geven.

Maar er is ook goed nieuws. De kernboodschap van het rapport is dat een ‘klimaat-wijze’ wereld mogelijk is als we nu handelen, samen handelen en anders handelen.
Nu handelen, omdat wat we vandaag doen het klimaat van morgen en de opties voor de toekomstige generaties bepaalt. De prijs van uitstel of niet handelen is te hoog.
Samen handelen, waarbij de rijke landen het voortouw nemen om hun CO2-voetafdruk te verkleinen en ze de ontwikkelingslanden helpen met de nodige financiering en technologie om zich aan de klimaatverandering aan te passen en om in de toekomst een CO2-arme  economische groei te realiseren.
Anders handelen, door energiesystemen om te bouwen, land en water op een duurzame manier te beheren, bossen en de biodiversiteit te beschermen en een beleid te ontwikkelen dat rekening houdt met de nieuwste inzichten inzake klimaatverandering.

Uit de eerste bevindingen van een ander nieuw Wereldbankrapport blijkt dat de kosten voor adaptatie aan de klimaatverandering tussen 75 en 100 miljard dollar per jaar zullen bedragen tijdens de periode 2010-2050.

Dit Economics of Adaptation to Climate Change (EACC) onderzoek, is tot nu toe de meest diepgaande  analyse van de kosten die adaptatie aan de klimaatverandering met zich meebrengt. “Roughly the costs of adapting to a 2°C warmer world are of the same order of magnitude as current Overseas Development Assistance”, zegt Katherine Sierra, vice-voorzitter duurzame ontwikkeling van de Wereldbank.

De onderzoekers schatten dat de wereldwijde adaptatiekosten voor watervoorziening in de komende 40 jaar tussen 10 en 11,1 miljard dollar zullen liggen. In beide gevallen zijn tweederde van deze kosten voor Sub-Sahara Afrika.

Uit het rapport kan men afleiden dat een groot deel van de kosten voor adaptatie inzake watervoorziening en bescherming tegen overstromingen vermeden kan worden door een beter beheer en een beter watertariefbeleid. Een belangrijke conclusie is ook hier dat ontwikkeling de krachtigste vorm van adaptatie is.

Bronnen en links naar de rapporten:

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel