WTO bevestigt uitspraak: katoensubsidies VS zijn illegaal


Oxfam International roept de Verenigde Staten op om de definitieve uitspraak van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op 3 maart 2005 in Genève over hun onwettige financieringsprogramma voor katoen in daden om te zetten en zich eens te verklaren met nieuwe regels voor de wereldhandel die een einde moeten maken aan het dumpen van goedkope producten.De WTO bevestigt haar uitspraak van oktober 2004: de katoensubsidies van de VS zijn illegaal, de dumping van goedkoop katoen moet stoppen.


De WTO verplicht het stopzetten van de katoensubsidies om tegemoet te komen aan miljoenen boeren in arme landen die het moeilijk hebben. Het is van cruciaal belang dat de VS bereidwilligheid tonen om hun landbouwsubsidies te herzien binnen de huidige WTO-onderhandelingen om tot een nieuwe globale handelsovereenkomst te kunnen komen.

“Het is duidelijk dat de VS door de katoendumping alle regels overtreden, dat heeft de nieuwe uitspraak van de WTO nog eens bevestigd,” zei Celine Charveriat, woordvoerster van de Oxfam-campagne Make Trade Fair. “Het debat is gesloten. De VS moeten hun programma nu snel herzien en stoppen met het dumpen van goedkoop katoen op de wereldmarkt waardoor ze de bestaanszekerheid van arme boeren in de ontwikkelingslanden aantasten.”

In september 2004 stelde een klachtencommissie van de WTO dat de 3,2 miljard dollar jaarlijkse subsidies voor katoen en de 1,5 miljard dollar exportsubsidies die de VS betaalden voor katoen en andere producten, in strijd waren met de WTO-regels. De zaak was aanhangig gemaakt door Brazilië en werd gesteund door een aantal katoenproducerende landen in West-Afrika (Benin en Tsjaad). De VS hadden in oktober beroep aangetekend tegen de uitspraak. De uitspraak in beroep van begin maart is onherroepelijk en de VS krijgen tijd tot 1 juli 2005 om zich erbij neer te leggen, zoniet riskeren ze handelssancties van Brazilië.

“De VS moeten aanvaarden dat kleine ontwikkelingslanden ook rechten hebben in het wereldhandelssysteem. Als ze dat niet doen, lopen ze het risico dat nog meer Afrikaanse landen en boeren verzet zullen aantekenen,” zei Soloba Mady Keita, voorzitter van de Vereniging voor katoenproducenten in Kita, West-Mali.

Volgens Oxfam hebben de dumpingpraktijken van de VS tussen 2001 en 2003 naar schatting verliezen van bijna 400 miljoen dollar veroorzaakt voor de Afrikaanse katoenproducerende landen, en daar zijn meer dan 10 miljoen mensen rechtstreeks afhankelijk van de oogst. Een gemiddelde kleinschalige West-Afrikaanse katoenproducent verdient minder dan 400 US dollar per jaar voor zijn oogst. Onlangs nog stonden twee miljoen katoenboeren in Mali onder druk om een verdere prijsdaling van 25 percent te aanvaarden, zodat velen nu niet in staat zullen zijn om de productiekosten te dekken.

Het overgrote deel van de katoensubsidies in de VS (78 percent) komt ten goede aan 10 percent van de grootste katoenproducenten. Bepaalde kronkels in de subsidieregeling maken het mogelijk dat industriële boerderijen een bedrag van meer dan 1 miljoen dollar binnenhalen, terwijl andere kleine boeren in de VS en in het buitenland door te lage marktprijzen en te hoge grondkosten uit de sector gedreven worden.

De implicaties gaan zelfs nog verder dan de katoensector. “Deze zaak doet vragen rijzen over de hele subsidieregeling in de VS. De subsidies in de Verenigde Staten hebben de wereldmarkt ontwricht, ze zijn er niet in geslaagd de kleine boeren te redden en ze hebben ernstige ecologische schade veroorzaakt. De VS zouden deze uitspraak als een kans moeten aangrijpen om te hervormen,” aldus Charveriat.

Indien de VS er niet in slagen deze uitspraak in hun beleid op te nemen en hervormingen door te voeren, dan worden de kansen op een nieuw wereldhandelsakkoord over landbouw ernstig gehypothekeerd,” verklaarde Charveriat. Indien het de VS ernst is met hun recente oproepen om de onderhandelingen tegen einde 2006 af te ronden, dan zullen de katoensubsidies vóór de volgende bijeenkomst van de WTO in Hongkong (dec. 2005) moeten hervormd zijn.”

Meer weten?
Kijk op de site van Oxfam-Solidariteit voor onder meer het volledige rapport over de katoenkwestie
of contacteer Thierry Kesteloot, telefonisch 02/ 501 67 55;
of via e-mail

Deel dit artikel